Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Phẩm An Giang

<p> MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Cơ sở hình thành đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Phương pháp nghiên cứu.2 1.4 Phạm vi nghiên cứu.2 . Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quả kinh doanh.3 2.1.1 Khái niệm.3 2.1.2 Ý nghĩa.3 2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.4 2.2.1 Khái niệm.4 2.2.2 Tài khoản sử dụng.4 2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu.5 2.3.1 Chiết khấu thương mại.5 2.3.2 Hàng bán bị trả lại.5 2.3.3 Giảm giá hàng bán.5 2.4 Kế toán giá vốn hàng bán.6 2.4.1 Khái niệm.6 2.4.2 Tài khoản sử dụng.6 2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.6 2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng.6 2.5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.6 2.6 Kế toán hoạt động tài chính.7 2.6.1 Thu nhập tài chính.7 2.6.2 Chi phí tài chính.7 2.6.3 Nguyên tắc hạch toán.7 2.7 Kế toán hoạt động khác.8 2.7.1 Thu nhập khác.8 2.7.2 Chi phí khác.8 2.7.3 Nguyên tắc hạch toán.8 2.8 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.8 2.9 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.9 2.10 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.11 2.10.1 Những vấn đề cơ bản về phân tích lợi nhuận của công ty.11 2.10.1.1 Ý nghĩa lợi nhuận.11 2.10.1.2 Mục đích phân tích lợi nhuận.11 2.10.2 Các tài liệu dùng trong phân tích.11 2.10.2.1 Bảng cân đối kế toán.11 2.10.2.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh.11 2.10.2.3 Sổ chi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí.11 2.10.3 Phương pháp phân tích.12 2.10.3.1 Phân tích biến động theo thời gian.12 2.10.3.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng.12 2.10.3.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu.12 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 3.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty.14 3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty.15 3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty - chức năng nhiệm vụ các phòng ban.15 3.2.2 Số lượng và trình độ nhân viên.16 3.2.3 Bộ máy kế toán.16 3.2.3.1 Sơ đồ phòng kế toán.16 3.2.3.2 Hình thức sổ kế toán.17 3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty.18. Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.19 4.2 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.19 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.19 4.2.1.1 Phương thức bán hàng của công ty.19 4.2.1.2 Hình thức thanh toán.20 4.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.20 4.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán.21 4.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.24 4.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng.24 4.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.25 4.3 Kế toán hoạt động tài chính.26 4.3.1 Thu nhập hoạt động tài chính.26 4.3.2 Chi phí hoạt động tài chính.27 4.4 Kế toán hoạt động khác.28 4.4.1 Thu nhập khác.28 4.4.2 Chi phí khác.28 4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.29 4.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.31 4.6.1 Phân tích biến động theo thời gian.31 4.6.2 Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng.33 4.6.3 Phân tích các chỉ số chủ yếu.34 Chương 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét.42 5.2 Giải pháp.43 5.3 Kiến nghị.44 PHẦN KẾT LUẬN.46 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY