Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng tmcp các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (vpbank)

Tín dụng là một nghiệp vụ cơ bản và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng. Đối với các NHTM thì nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu và nó chiếm tỷ trọng cao nhất trong các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, do đặc thù của tín dụng ngân hàng là chứa đựng rất nhiều rủi ro cho nên công tác thẩm định tín dụng cần phải đƣợc chú trọng. Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam, loại hình DN N&V cũng càng trở nên phổ biến. Với những đặc trƣng về quy mô, khả năng linh hoạt trong kinh doanh, các DN N&V đã đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng về sản phẩm cho thị trƣờng, tạo công ăn việc làm và phân phối lại thu nhập, thúc đẩy lƣu thông hàng hoá, xuất khẩu, góp phần thực hiện dân chủ hoá nền kinh tế. Do vậy sự phát triển của DN N&V đã và đang góp phần duy trì tốc độ phát triển bền vững của nền kinh tế nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, hiện nay DN N&V đang là đối tƣợng đƣợc quan tâm của các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội và ngân hàng cũng không nằm trong ngoại lệ ấy. Theo định hƣớng phát triển và chính sách tín dụng của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank), loại hình DN N&V đƣợc xem là khách hàng mục tiêu của Ngân hàng. Vì vậy, vấn đề hiệu quả hoạt động tín dụng nói chung và hiệu quả công tác thẩ m định tín dụng đối với DN N&V nói riêng trở thành vấn đề bậc nhất mà Ngân hàng quan tâm. Chính vì những lý do đó, trong thời gian thực tập và làm việc tại VPBank em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Các doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY