Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định

1. Tính cấp thiết của đề tài Đường lối chính sách của Đảng đòi hỏi ngân hàng No & PTNT là một trong sáu ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống ngân hàng điều này đặt yêu cầu bức bách cho việc cơ cấu lại ngân hàng No & PTNT Việt Nam nói chung và ngân hàng No & PTNT Nam Định nói riêng Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi khối lượng vốn lớn. Nâng cao về vốn cho công nghiệp hoá đòi hỏi ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ trong việc huy động vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả với quy mô ngày càng lớn Quá trình hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế và tự do hoá tài chính làm cho môi trường tài chính trở lên khốc liệt và rủi ro hơn đặt yêu cầu yêu cầu bức bách cơ cấu lại ngân hàng nói chung một cách toàn diện mạnh mẽ và cơ cấu lại Tài Sản có nói riêng Xu hướng phát triển của khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng đang đặt yêu cầu cơ cấu lại ngân hàng làm cơ sở để áp dụng kỹ thuật mới, nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng Tiến trình hội nhập (hoạt động thương mại Việt – Mỹ, hoạt động AFTA tham gia WTO), sẽ mở ra nhiều cơ hội cho ngân hàng No & PTNT nói chung và ngân hàng No&PTNT Nam Định nói riêng. Nhưng đồng thời ngân hàng phải đối mặt với nhiều thách thức. Để phát huy ưu thế để vượt qua khó khăn thử thách trong tiến trình toàn cầu hoá và với mục tiêu phát triển là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam, ngân hàng No & PTNT Việt Nam đã xây dựng và đang tích cực triển khai Đề án Tái cơ cấu ngân hàng trong giai đoạn 2001- 2010. Qua 4 năm đã có những kết quả bước đầu về đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, từng bước tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt tồn tại về cơ cấu nợ xấu, thiết lập mạng lưới thông tin quản lý chưa đồng bộ, sản phẩm ngân hàng “độc canh” tín dụng Đặc biệt hiệu quả về quản trị Tài Sản có chưa cao. Trước vấn đề đó em chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị Tài Sản có” cho khoá luận của mình 2. Phạm vi nghiên cứu đề tài Tập trung vào những vấn đề thực hiện công tác quản trị Tài Sản có thông qua nghiệp vụ kế toán ngân quỹ- nghiệp vụ tín dụng- nghiệp vụ đầu tư và các ngiệp vụ khác. Đánh giá mặt được và những tồn tại, tìm nguyên nhân của những vấn đề đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Tài Sản có tại ngân hàng No & PTNT Nam Định. Số liệu so sánh được sử dụng từ năm 2002- 2004 3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm lý luận về quản trị TSCó Tính tất yếu khách quan và thực trạng quản trị TS có tại NHNo & PTNT Nam Định Phân tích những nhân tố tác động đến hiệu quả quản trị TS có. Từ đó tìm ra giải pháp nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn của NHNo & PTNT Nam Định 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và kỹ thuật đối chiếu so sánh, thống kê để đúc kết và rút ra kết luận 5. Nội dung của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của đề tài được cấu trúc 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài sản có của NHTM Chương 2: Thực trạng quản trị tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY