Khóa luận Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ Phần Việt Xô

Vốn bằng tiền là co sở,là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại,là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng nhƣ thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình.Trong điều kiện hiện nay,phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn trong nƣớc mà đã đƣợc tăng cƣờng hợp tác với nhiều nƣớc trên thế giới.Do đó,quy môvà kết cáu vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp,việc sở dụng và quản lí chúng có ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cuả doanh nghiệp. Kế toán là công cụ điều hành quản lí các hoạt động tính toán kinh toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản,sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu,nhiều phần hành nhƣng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó thành một hệ thống quản lí thực sự có hiệu quả cao.Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tƣợng mỗi quá trình:Vốn và nguồn vốn,tăng và giảm Do đó,việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đƣa ra những thông tin đầy đử nhất,chính xác nhất về thực trạng cơ cấu vốn bằng tiền,về các nguồn thu và chỉ tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt đƣợc những thông tin kinh tế cần thiết, đƣa ra những quyết định tối ơu nhất về đầu tƣ,chỉ tiểutong tƣơng lai nhƣ thế nào.Bên cạnh nghiệp vụ kiểm tra các chứng từ,sổ sách về tình hình lơu chuyển tiền tệ,qua đó chúng ta biết đƣợc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình. -Thực tế ở nƣớc ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nƣớc ,hiệu quả sử dụng vốn đầu tƣ nói chung và vốn bằng tiền nói riêng là còn thấp,chƣa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trƣờng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh,công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY