Khóa luận Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại bệnh viện Quảng Yên – Quảng Ninh

Dân số gia tăng, cùng với điều kiện sống ngày càng đƣợc nâng cao thì đòi hỏi quan tâm chăm sóc sức khỏe con ngƣời ngày càng nhiều. Đáp ứng yêu cầu đó mạng lƣới y tế và bệnh viện cũng phát triển theo. Hơn một thế kỉ qua, y học đã đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn và bệnh viện đã bƣớc vào kỉ nguyên hiện đại hóa. Những tiến bộ khoa học kĩ thuật và y học đƣợc đƣa vào thực tiễn nhằm mục đích chữa trị, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả hơn. Tuy nhiên các hoạt động này không tránh khỏi việc phát sinh chất thải. Những năm trở lại đây chất thải y tế đã nhiều lần đƣợc đƣa lên bàn nghị sự của nhiều địa phƣơng, trở thành đề tài nóng, thậm chí là một trong những vấn đề sống còn trong bảo vệ môi trƣờng. Công tác quản lý chất thải y tế không hợp lý nhƣ: việc phân loại, thu gom, xử lý không đảm bảo yêu cầu, trong rác thải sinh hoạt vẫn còn lẫn rác thải y tế nguy hại; còn xảy ra nhiều trƣờng hợp nhân viên bệnh viện tuồn rác ra ngoài bán không những ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng ngay trong bệnh viện mà còn ảnh hƣởng tới môi trƣờng sống của con ngƣời và nhiều loài sinh vật khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY