Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông

<p> Nƣớc ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời cũng đang tiến hành hội nhập với thế giới, đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trƣớc kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn đƣợc vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn nhƣ vậy các doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vai trò của việc tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, đặc biệt là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp đƣợc tiêu thụ nhƣ thế nào, chi phí trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp đạt đƣợc. Những thông tin từ đây giúp nhà quản trị đƣa ra các đối sách phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, để công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh phát huy hết vai trò và chức năng của nó, doanh nghiệp phải biết tổ chức công tác này một cách khoa học, hợp lý và thƣờng xuyên. Xuất phát từ đó và qua thời gian thực tập đƣợc thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải An Phú Đông em đã đi sâu nghiên cứu về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đ ịnh kết quả kinh doanh của công ty với đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương m ại và vận tải An Phú Đông”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chƣơng: Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và vận tải An Phú Đông. Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Sinh viên: Bùi Thị Hằng - Lớp: QT 1301K 2 Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng, đặc biệt là sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sỹ Phạm Thị Nga. Đồng thời, em xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải An Phú Đông đã tạo điều kiện để em hoàn thành bài khóa luận này. Do thời gian tìm hiểu thực tế chƣa nhiều và trình độ, kinh nghiệm có hạn nên bài viết của em không tránh thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp của các thầy cô để bài viết của em đƣợc hoàn thiện hơn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY