Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên điện chiếu sáng Hải Phòng

<p> Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của công tác hạch toán tài sản cố định, trên cơ sở những kiến thức đã học và qua tìm hiểu thực tế, em đã chọn nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng” để làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Nội dung của khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận bao gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản hạch toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH Một Thành Viên Điện Chiếu Sáng Hải Phòng. Trong lịch sử phát triển nhân loại, các cuộc đại cách mạng công nghiệp đều tập trung vào giải quyết các vấn đề về cơ khí hoá, điện khí hoá, tự động hoá của quá trình sản xuất, đổi mới, hoàn thiện TSCĐ hữu hình. Nhìn từ góc độ vĩ mô ta thấy: một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng là uy tín chất lƣợng sản phẩm của mình đƣa ra thị trƣờng nhƣng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài còn thực chất bên trong là các máy móc, thiết bị công nghệ chế biến có đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp hay không? TSCĐ hữu hình là điều kiện quan trọng để tăng năng suất lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân. Nó thể hiện một cách chính xác nhất năng lực và trình độ trang bị cơ sở vật chất của mỗi doanh nghiệp. TSCĐ hữu hình đƣợc đổi mới và sử dụng có hiệu quả sẽ là một trong những yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY