Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp Minh Long

<p> Đối với bất kỳ nền kinh tế nào, việc tổ chức kế toán một cách hợp lý có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt để thực hiện tốt việc quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán tốt là điều kiện để phát huy đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của kế toán đồng thời giảm chi phí tới mức thấp nhất. Và bất kỳ doanh nghiệp nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình cũng đều bao gồm rất nhiều mối quan hệ kinh tế trong đó có các vấn đề liên quan đến thanh toán nhƣ: thanh toán với ngƣời mua, nhà cung cấp, Tuy nhiên chiếm mật độ cao và thƣờng xuyên nhất là quan hệ thanh toán với ngƣời mua hàng và ngƣời bán hàng. Đối với các doanh nghiệp, quan hệ thanh toán với ngƣời mua và ngƣời bán gắn liền với quá trình mua và bán ra hàng hóa. Các nghiệp vụ liên quan đến quan hệ này diễn ra thƣờng xuyên đồng thời hình thức sử dụng trong thanh toán và phƣơng thức thanh toán ảnh hƣởng tới việc ghi chép của kế toán lại thƣờng xuyên biến đổi. Việc thanh toán liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền, các khoản phải thu, nợ phải trả,. nên có ảnh hƣởng lớn tới tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Trƣớc những thay đổi liên tục phát triển và mở rộng của quan hệ thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán ảnh hƣởng của nó tới tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp, yêu cầu nghiệp vụ đối với kế toán thanh toán cũng cao hơn. Kế toán không chỉ có nhiệm vụ ghi chép mà còn phải chịu trách nhiệm thu hồi nhanh các khoản nợ, tìm nguồn huy động vốn để trả nợ, biết lƣờng trƣớc hạn chế rủi ro trong thanh toán,. trong quá trình hoàn thiện để có thể thích nghi với những thay đổi đó, kế toán chịu trách nhiệm sẽ gặp phải không ít những khó khăn, đây là điều không thể tránh khỏi. Quá trình tìm hiểu về mặt lý luận tại trƣờng cũng nhƣ học thực tế trong quá trình giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của ThS. Nguyễn Văn Thụ em đã nhìn nhận đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa nêu trên đã mạnh dạn đi sâu, tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH xây dựng và công nghiệp Minh Long” </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY