Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH An Thái

Thuế ra đời và tồn tại và phát triển cùng sự hình thành và phát triển của Nhà nƣớc là một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ những nƣớc phát triển cũng nhƣ các nƣớc đang phát triển. Ở nƣớc ta, luật thuế GTGT đƣợc thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa IX ngày 10/05/1997 và chính thức áp dụng ngày 01/01/1999 thay cho luật thuế doanh thu, thuế lợi tức trƣớc đây. Thuế GTGT ra đời từ rất lâu và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Nhƣng đối với nƣớc ra đây là sắc thuế mới, còn non trẻ so với sự vận động của cơ chế kinh tế hiện nay ở nƣớc ta. Trong những năm qua, Nhà nƣớc ta cũng không ngừng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện thuế này. Việc sửa đổi là chính sách thuế có tác động rất lớn đến các doanh nghiệp. Là một công ty chủ yếu về thƣơng mại, hoạt động mua bán diễn ra nhiều, trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH An Thái đã đạt hiệu quả. Bên cạnh đó là công tác kế toán của Công ty luôn cố gắng tuân thủ đúng quy định của Bộ tài chính, đặc biệt trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng, khi có bất kỳ sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT Công ty đều thực hiện đúng theo thông tƣ hƣớng dẫn và làm theo các hƣớng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ƣu điểm đạt đƣợc, công tác kế toán thuế của Công ty vẫn còn một số hạn chế nhƣ cách sắp xếp bộ máy kế toán, việc tổ chức, sử dụng chứng từ, sổ sách và cách quản lý sử dụng chi phí hợp lý, cần phải khắc phục để công tác kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện, đồng thời giúp cho việc thực hiện nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nƣớc của Công ty đƣợc tốt hơn. . Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với Công ty lúc này là phải làm thế nào để có thể kê khai đƣợc các khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào chính xác, đầy đủ cũng nhƣ công tác hoàn thuế kịp thời đảm bảo vốn cho doanh nghiệp?. Để giải quyết đƣợc vấn đề này Công ty cần xây dựng cho mình quy trình ghi chép, kê khai chính xác, phù hợp với doanh nghiệp nhƣng phải đảm bảo phù hợp với chế độ chuẩn mực kế toán của Nhà nƣớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY