Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển Hải Phòng

Trong nền kinh tế thị trƣờng, nhất là trong bối cảnh mở cửa hòa nhập nhƣ hiện nay, làm thế nào để doanh nghiệp tồn tại và phát triển luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. Có rất nhiều yếu tố cấu thành lên sự hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mà chúng ta có thể kể đến nhƣ: Vốn, máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng, thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh Nhƣng có một yếu tố mà chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó chính là yếu tố con ngƣời hay yếu tố lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất . Quá trình sản xuất nói chung và quá trình sản xuất ở doanh nghiệp nói riêng đã đƣợc diễn ra thƣờng xuyên, liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Ngƣời lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động. Vì vậy khi ngƣời lao động tham gia lao động sản xuất ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Trong nền kinh tế thị trƣờng, thù lao lao động biểu hiện bằng thƣớc đo giá trị gọi là tiền lƣơng. Tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lƣơng là đòn bẩy khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy tăng năng suất lao động. Đối với các doanh nghiệp, tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động là bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sáng tạo ra. Do vậy các doanh nghiệp phải sử dụng, quản lý lao động tiền lƣơng có hiệu quả để tiết kiệm chi phí trong giá thành sản phẩm. Tổ chức hạch toán lao động và tiền lƣơng giúp cho doanh nghiệp quản lý lao động, tính đúng, tính đủ vào chi phí sản xuất theo từng đối tƣợng, hạch toán giá thành từ đó thúc đẩy tăng năng suất lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động. Hạch toán tiền lƣơng là căn cứ để xác định giá thành, giá bán, các khoản nghĩa vụ phải nộp ngân sách Nhà nƣớc và trả công cho ngƣời lao động đúng chế độ. Với mong muốn tìm hiểu nghiên cứu và đối chiếu giữa những kiến thức đã học tại trƣờng với thực tiễn tại doanh nghiệp, em xin lựa chọn chuyên đề cho khóa luận tốt nghiệp của mình: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại Công ty Cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY