Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển phö Đức Quang

<p> Trong kinh doanh, có rất nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ các nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng, Mỗi đối tƣợng đều quan tâm tới khả năng tạo ra các dòng tiền m t, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa,. Vì vậy, việc thƣờng xuyên tiến hành phân tích tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp và các cơ quan thấy rõ đƣợc thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình tài chính, từ đó có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cƣờng tình hình tài chính của Doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, kết hợp với quá trình thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang, em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị còn hạn chế. Do đó em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán t i Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chƣơng: Chương 1: Một số lý luận chung về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp theo QĐ48/2006/BTC sửa đổi theo TT138/2011/BTC. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY