Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty cổ phần Isea

<p> Ngày nay công tác kế toán đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quản lý kinh tế, nó đã trở thành một công cụ đắc lực không thể thiếu đƣợc để nâng cao chất lƣợng quản lý kinh tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán giúp cho các doanh nghiệp, các cổ đông, các nhà quản lý thấy rõ đƣợc thực chất quá trình sản xuất kinh doanh bằng những số liệu chính xác, cụ thể, khách quan và khoa học. Là cơ sở để đƣa ra những đánh giá và hƣớng đi cho doanh nghiệp. Nếu thông tin kế toán bị sai lệch, các quyết định của chủ doanh nghiệp có thể bị ảnh hƣởng rất lớn, từ đó gây ra tình trạng khó khăn cho doanh nghiệp. Trong đó, Bảng cân đối kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không chỉ cung cấp khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp cho các nhà quản trị, mà còn là căn cứ đáng tin cậy để các nhà đầu tƣ xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần ISEA em nhận thấy việc phân tích Bảng cân đối kế toán của công ty còn hạn chế: Công ty mới chỉ dừng lại ở việc lập Bảng cân đối kế toán mà không tiến hành việc phân tích Bảng cân đối kế toán, nên công tác kế toán tại công ty Cổ phần ISEA chƣa cung cấp đƣợc đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính dẫn đến nhà quản lý chƣa đƣa ra đƣợc các quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn. Kết hợp giữa lý luận đƣợc tiếp thu tại nhà trƣờng và qua quá trình thực tập tại công ty em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA” làm đề tài khóa luận của mình. Ngoài lời nói đầu và kết luận, khóa luận của em đƣợc chia làm 3 chƣơng nhƣ sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần ISEA </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY