Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Mỹ Hảo

Đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt nam đang từng bƣớc phát triển và hoàn thiện dần nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Trong đó sự tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ: Chế độ luật pháp, môi trƣờng kinh doanh, trình độ quản lý đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Và để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp sử dụng một loạt các công cụ khác nhau trong đó công tác kế toán là công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất nhƣ: Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ đặc biệt là Bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp là báo cáo tài chính nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn công nợ Trên cơ sở đó các nhà quản lý tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính trong doanh nghiệp. Từ những nhu cầu cấp thiết đó mà trong thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo em đã chọn đề tài của mình là: “Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận của em gồm 3 chƣơng: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán. Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ Phần Mỹ Hảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY