Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng vận tải đại Cát Lộc

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản lƣu động chiếm vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông tin chính xác, kịp thời về hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chỉ đạo kịp thời các nghiệp vụ kinh tế diễn ra hàng ngày, đánh giá đƣợc hiệu quả kinh doanh nói chung và của từng mặt hàng nói riêng, đảm bảo lƣợng dự trữ vật tƣ, hàng hoá đúng mức, không qúa nhiều gây ứ đọng vốn, cũng không quá ít làm gián đoạn quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có kế hoạch về tài chính cho việc mua sắm cung cấp hàng tồn kho cũng nhƣ điều chỉnh kế hoạch về tiêu thụ. Vì thế công tác kế toán hàng tồn kho nói chung và phƣơng pháp kế toán hàng tồn kho nói riêng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc, đƣợc sự nhất trí và giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty cũng nhƣ các anh chị trong phòng kế toán tài chính, đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của Ths Phạm Văn Tƣởng, em đã lựa chọn đi sâu nghiên cứu đề tài: " Hoàn thiện tổ chức kế toán Hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc "

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY