Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nhằm tính đúng giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng

<p> Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động của con ngƣời là vấn đề không thể thiếu đƣợc, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng nhƣ trong việc kinh doanh. Những ngƣời lao động làm việc cho ngƣời sử dụng lao động họ đều đƣợc trả công, hay nói cách khác đó chính là thù công lao động mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng khi mà họ bỏ sức lao động của mình. Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con ngƣời nhằm tác động, biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích, đáp ứng nhu cầu của con ngƣời. Trong doanh nghiệp, để quá trình sản xuất kinh doanh đƣợc diễn ra thƣờng xuyên, liên tục thì chúng ta phải tái tạo sức lao động hay phải trả thù lao cho ngƣời lao động trong thời gian tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, khoản thù lao đó chính là tiền lƣơng. Tiền lƣơng là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của ngƣời lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy ngƣời lao động nâng cao năng suất lao động. Việc gắn tiền lƣơng với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao mức sống ổn định và phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là thúc đẩy sự tăng trƣởng về kinh tế, làm cơ sở để từng bƣớc nâng cao đời sông lao động và nâng cao hơn là đời sống xã hội. Từ nhận thức đƣợc nhƣ vậy nên trong thời gian thực tâp tại công ty TNHH OJITEX Hải Phòng em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Ojitex Hải Phòng” </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY