Khóa luận Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khu liên hợp khách sạn Quốc tế 5 sao tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Đánh giá tác động môi trƣờng (ĐTM) là một thành phần quan trọng trong công tác quản lý môi trƣờng, trong hoạt động bảo vệ môi trƣờng của nhiều nƣớc, nhiều tổ chức quốc tế. ĐTM ở nƣớc ta đã trở thành công cụ quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý môi trƣờng. Thông qua ĐTM các doanh nghiệp có cơ hội rà soát lại những khiếm khuyết trong quá trình sản xuất, đánh giá đƣợc tải lƣợng và thành phần ô nhiễm trong các nguồn thải và tìm kiếm các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. Từ kết quả thẩm định ĐTM các cơ quan có thẩm quyền của nhà nƣớc có cơ sở để xem xét cấp phép đầu tƣ cho các dự án, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về BVMT cấp trung ƣơng và địa phƣơng có cơ sở để ban hành các chính sách về quy hoạch môi trƣờng và ngăn ngừa ô nhiễm cho từng ngành, từng vùng cũng nhƣ thực hiện công tác thanh tra, kiểm soát và tiến hành quan trắc chất lƣợng môi trƣờng. Bằng việc thực hiện ĐTM ở khắp các tỉnh và thành phố, các doanh nghiệp trong cả nƣớc, nhận thức về môi trƣờng và phát triển bền vững đƣợc nâng cao trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đƣa ý thức bảo vệ môi trƣờng vào trong cuộc sống. Việc tiến hành có kết quả công tác ĐTM đã khẳng định vai trò quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng của trung ƣơng và địa phƣơng là một trong những hoạt động trọng tâm đƣa luật BVMT hoà nhập vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY