Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Ngô Quyền

Năng lực của một doanh nghiệp đƣợc hình thành bởi các yếu tố nhƣ: Tài chính, cơ sở vật chất, tài sản vô hình, công nghệ, con ngƣời v.v trong đó con ngƣời sẽ quản lý, sử dụng và khai thác các yếu tố còn lại. Chính vì vậy yếu tố con ngƣời là điều kiện đủ để quyết định sự tồn tại và phát triền của doanh nghiệp. Việt Nam đã bắt đầu bơi ra biển lớn, các doanh nghiệp trăn trở với bài toán “Tìm đâu ra tƣớng giỏi quân tinh”. Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thƣơng mại Ngô Quyền đã ƣu tiên đầu tƣ vào nguồn vốn nhân sự. Chính đội ngũ lao động chất lƣợng cao sẽ góp phần gia tăng lợi nhuận nhiều lần cho doanh nghiệp. Hải Phòng là một trong những thành phố đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Cùng với các ngành kinh tế khác, ngành Xây dựng đã góp phần tạo nên hình ành hiện đại, văn minh của thành phố. Công ty Cổ phần Xây dựng & dịch vụ thƣơng mại Ngô Quyền là một Công ty hoạt động chuyên nghiệp trên lĩnh vực đầu tƣ và xây dựng. Với hy vọng sẽ góp phần vào sự phát triển, gia tăng năng lực của công ty thông qua yếu tố con ngƣời và đƣợc sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty em chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây dựng& dịch vụ thương mại Ngô Quyền” làm luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY