Khóa luận Một số giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế tại ngân hàng Công thương Việt Nam

Thƣơng mại quốc tế (TMQT) ra đời đánh dấu bƣớc ngoặt trong lịch sử kinh tế thế giới, các quốc gia có thể tận dụng đƣợc lợi thế cạnh tranh của mình khi tham gia vào thƣơng mại quốc tế. Điều này đã mang lại lợi ích rất lớn đối với sự phát triển của kinh tế thế giới. Qua năm tháng hoạt động thƣơng mại quốc tế ngày càng phát triển, đóng vai trò không thể thiếu đối với sự phồn vinh của mỗi quốc gia. Và tài trợ thƣơng mại quốc tế ra đời nhƣ một đòn bẩy cho sự phát triển của hoạt động thƣơng mại quốc tế. Tài trợ thƣơng mại quốc tế dần dần khẳng định đƣợc tầm quan trọng của mình đối với thƣơng mại quốc tế. Thông qua hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tham gia vào thƣơng mại quốc tế hơn, các ngân hàng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và trên hết là tài trợ thƣơng mại quốc tế thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) mở ra triển vọng phát triển kinh tế mới, rất nhiều doanh nghiệp nắm đƣợc cơ hội làm ăn lớn trên thƣơng trƣờng quốc tế. Thế nhƣng chính các doanh nghiệp này lại gặp rất nhiều khó khăn về tài chính và các dịch vụ hỗ trợ khác để có thể tham gia vào thƣơng mại quốc tế hiệu quả. Tài trợ thƣơng mại quốc tế của ngân hàng thƣơng mại là lời giải cho bài toán khó của các doanh nghiệp, là hành trang để doanh nghiệp vƣơn mình ra biển lớn, là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia vào thƣơng mại quốc tế. Hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế còn khá mới ở Việt Nam, song những năm gần đây các ngân hàng thƣơng mại đã có sự quan tâm đáng kể đến hoạt động này và đạt đƣợc những bƣớc phát triển đáng kể. Tuy nhiên, do sự phức tạp của nghiệp vụ nên hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế của hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói chung và Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam (NHCTVN) nói riêng còn nhiều hạn chế cả về chất lƣợng và quy mô. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới lan rộng và Việt Nam cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy này, kéo theo hoạt động xuất nhập khẩu đã ít nhiều 2 bị ảnh hƣởng. Từ đó hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế của các ngân hàng thƣơng mại đã có những biến động. Vậy giải pháp nào để các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có thể phát triển hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế của mình hơn nữa về cả chất lƣợng dịch vụ lẫn quy mô tài trợ? Xuất phát từ thực tế đó ngƣời viết xin chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển hoạt động tài trợ thƣơng mại quốc tế tại ngân hàng Công thƣơng Việt Nam ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY