Khóa luận Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của chi nhánh ngân hàng công thương khu vực hai ba trưng – Hà Nội

Ngày nay,với cơ chế vận động của nền kinh tế thị trƣờng, xu thế toàn cầu hoá - hội nhập kinh tế quốc tế là m cho cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. Việc Đảng và Nhà nƣớc ta thực hiện các chính sách ngày càng mở rộng hơn quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế với các nƣớc trong khu vực và trên thế giới đã mang lại nhiều thuận lợi, song c ũng không ít những khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trên phạm vi toàn cầu. Với vai trò là “thủ quỹ” của nền kinh tế, ngân hàng là một công cụ quan trọng để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nƣớc. Trong thời kỳ đổi mới, cùng với những tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng nƣớc ta đã có những bƣớc phát triể n khả quan, trong đó phải kể đến những thành tựu to lớn trên mọi mặt hoạt động kinh doanh đối nội và đối ngoại của ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam. Chi nhánh ngân hàng Công Thƣơng, khu vực Hai Bà Trƣng, Hà Nội là một trong những chi nhánh đi tiên phong trong cơ chế thị trƣờng, đã thực hiện đạt và vƣợt các chỉ tiêu kế hoạch về tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận, trích lập dự phòng rủi ro. Trong xu thế hội nhập hiện nay, trƣớc áp lực phải mở cửa mạnh mẽ ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập vào các tổ chức quốc tế, để duy trì và củng cố vị thế hàng đầu trong những ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam, Ngân hàng Công thƣơng nói chung và chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng, khu vực Hai Bà Trƣng- Hà Nội nói riêng phải đối mặt với vấn đề là m thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh trƣớc các ngân hàng trong nƣớc và quốc tế. Nhận thức đƣợc tính cấp thiết của vấn đề này, em đã lựa chọn đề tài: Khóa luận tốt nghiệp “Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường của CN.NHCT HBT- HN” Đặng Thị Thu Thuỷ Anh 13-K41D-KTNT - 2 -“Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng của chi nhánh ngân hàng Công thƣơng khu vực Hai Bà Trƣng – Hà Nội”. Mục đích nghiên cứu của đề tài là: - Hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh của ngân hàng. - Nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của ngân hàng, các yếu tố bên trong và bên ngoài ngân hàng nhằ m phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của ngân hàng. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trƣờng, tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển của ngân hàng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Do thời gian và trình độ hạn chế nên trong đề tài chỉ đi vào nghiên cứu và phân tích thực trạng cũng nhƣ đề xuất một số giải pháp đối với chi nhánh Ngân hàng Công thƣơng, khu vực Hai Bà Trƣng. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, khoá luận đƣợc trình bày bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận về khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Chƣơng II: Thực trạng khả năng cạnh tranh của Chi nhánh ngân hàng Công thƣơng khu vực Hai Bà Trƣng – Hà Nội. Chƣơng III: Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Chi nhánh ngân hàng Công thƣơng khu vực Hai Bà Trƣng - Hà Nội. Đây là đề tài tƣơng đối phức tạp, mặt khác do kiến thức, kinh nghiệm và thời gian nghiên cứu có hạn, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc nhứng ý kiến đóng góp của thầy cô và bạn bè. Em xin chân thành cám ơn Th.s Lê Thị Thu Thuỷ đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thiện đề tài này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY