Khóa luận Nghiên cứu mô hình xúc tiến và hỗ trợ thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Kinh nghiệm trên thế giới và bài học đối với Việt Nam

<p> Trong những năm gần đây, cùng với xu hƣớng toàn cầu hóa, hội nhập hóa nền kinh tế đất nƣớc, Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã có nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức. Tiếp theo sự phát triển kinh tế khá nhanh và ổn định của giai đoạn 5 năm 2001 – 2005, kinh tế Việt Nam năm 2006 tiếp tục tăng trƣởng cao. Năm 2006 cũng là năm đánh dấu sự hội nhập kinh tế quốc tế đầy đủ và toàn diện của Việt Nam với việc trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO, tổ chức thành công Hội nghị Thƣợng đỉnh lần thứ 14 Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dƣơng APEC và Quốc hội Hoa Kỳ thông qua quy chế thƣơng mại bình thƣờng vĩnh viễn PNTR với Việt Nam. Trong bối cảnh đó cùng với cuộc cách mạng công nghệ thông tin và viễn thông diễn ra một cách sôi động đang tác động trực tiếp và sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới đồng thời nó đang mở ra một thời kỳ mới của nhân loại,thƣơng mại điện tử là một công cụ quan trọng đƣợc nhiều doanh nghiệp quan tâm ứng dụng. Sự quan tâm của doanh nghiệp đối với thƣơng mại điện tử trƣớc hết đƣợc thể hiện qua hoạt động giao dịch mua bán tại các sàn thƣơng mại điện tử sôi động hơn, dịch vụ kinh doan h trực tuyến phong phú và doanh thu tăng mạnh. Đồng thời, số lƣợng các website doanh nghiệp, đặc biệt là website mang tên miền Việt Nam tăng nhanh, số lƣợng cán bộ từ các doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo kỹ năng thƣơng mại điện tử lớn hơn so với năm trƣớc. Đông đảo doanh nghiệp đã nhận thấy những lợi ích thiết thực của thƣơng mại điện tử thông qua việc cắt giảm đƣợc chi phí giao dịch, tìm đƣợc nhiều bạn hàng mới từ thị trƣờng trong nƣớc và nƣớc ngoài, số lƣợng khách hàng giao dịch qua thƣ điện tử nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp đã ký đƣợc hợp đồng với các đối tác thông qua sàn giao dịch thƣơng mại điện tử. Theo kết quả điều tra của Bộ Thƣơng mại với 1.077 doanh nghiệp trên toàn quốc, nhận thức xã hội về thƣơng mại điện tử hiện đang đƣợc doanh nghiệp đánh giá là trở ngại hàng đầu cho sự phát triển của thƣơng mại điện tử tại Việt Nam. Đánh giá này đồng thời cũng cho thấy doanh nghiệp đã bắt đầu ý thức đƣợc tầm Phạm Thanh Hường Pháp 2 – K43F Khóa luận tốt nghiệp 2 quan trọng của nhân tố con ngƣời và xã hội khi bắt tay vào triển khai thƣơng mại điện tử. Tuy nhiên, thay đổi nhận thức xã hội về một phƣơng thức sản xuất kinh doanh mới là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi sự tham gia của mọi thành phần từ các cơ quan nhà nƣớc, phƣơng tiện truyền thông, tổ chức xã hội cho đến bản thân doanh nghiệp và ngƣời tiêu dùng. Sự thay đổi nhận thức của các nhóm đối tƣợng khác nhau có thể diễn ra với nhịp độ khác nhau. Mỗi doanh nghiệp đều cần có mô hình thƣơng mại điện tử riêng cho mình tùy thuộc vào nhu cầu và tính năng của nó. Hiện nay Việt Nam đã xây dựng đƣợc mô hình trung tâm hỗ trợ và xúc tiến thƣơng mại điện tử nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với thƣơng mại điện tử. Tuy nhiên những mô hình này còn rất nhiều hạn chế cả về hình thức lẫn nội dung. Chính vì lý do này với kiến thức em có đƣơc sau những năm ngồi trên ghế nhà trƣờng, những tài liệu tìm đƣợc và sự hƣớng dẫn của thầy em đã chọn đề tài “Nghiên cứu mô hình xúc tiến và hỗ trợ thương mại điện tử cho doanh nghiệp. Kinh nghiệm trên thế giới và bài học đối với Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo Ths. Nguyễn Văn Thoan trƣởng bộ môn Thƣơng mại điện tử, cô giáo TS. Trịnh Thu Hƣơng phó chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng cùng các cơ quan tổ chức đã tận tình hƣớng dẫn giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY