Khóa luận Nghiệp vụ bao thanh toán (factoring) và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (vcb)

Hiện nay, Việt Nam đã chính thức gia nhập Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO kể từ ngày 7/1/2007. Vị thế của Việt Nam ngày càng đƣợc khẳng định nhƣ một điểm sáng tăng trƣởng kinh tế tại Châu Á. Việt Nam đang trở thành miền đất hứa đối với các nhà đầu tƣ trên thế giới. Chúng ta đang đứng trƣớc cơ hội có thể tạo ra những bƣớc đột phá mới để tăng tốc nền kinh tế. Tuy nhiên, hàng loạt vấn đề cũng đang đặt ra cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và từng ngành kinh tế nói riêng. Không nằm ngoài xu thế đó, ngành ngân hàng Việt Nam cũng đang đứng trƣớc nhiều khó khăn, thách thức. Việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và giữ đƣợc vị thế cạnh tranh hiện nay đang là vấn đề sống còn của các ngân hàng thƣơng mại (NHTM). Bên cạnh đó, toàn cầu hóa cũng thúc đẩy hoạt động thƣơng mại quốc tế phát triển, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng đa dạng, phức tạp và có sự cạnh tranh gay gắt. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp Việt Nam gặp không ít những khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của ngân hàng thông qua nhiều hình thức tài trợ khác nhau về mặt tài chính, kỹ thuật, bảo hiểm. Bao thanh toán (Factoring) là hoạt động tài trợ của ngân hàng đối với ngƣời bán/ngƣời xuất khẩu. Việc chuyển nhƣợng lại các khoản phải thu cho ngân hàng để đƣợc ứng tiền trƣớc, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh trong khi ngƣời mua chƣa thanh toán tiền. Đối với các ngân hàng thƣơng mại bao thanh toán giúp họ tăng doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và thu hút đƣợc khách hàng, nâng cao vị thế trong tiến trình hội nhập. Chính vì thế, việc phát triển hình thức tài trợ hiện đại và hiệu quả nhƣ Factoring là một nhu cầu hết sức cần thiết. 2 Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, có thể nói Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam (VCB) là một trong những ngân hàng có uy tín và phát triển mạnh nhất các loại hình dịch vụ và có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nƣớc. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và việc phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các ngân hàng đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, phát triển một hoạt động tài trợ hiệu quả nhƣ Factoring tại VCB là cần thiết. Do đó, đề tài: “Nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) và giải pháp phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam” đƣợc lựa chọn nghiên cứu với hy vọng sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nghiệp vụ Factoring đồng thời từ đó đƣa ra những đánh giá làm cơ sở để xây dựng một hệ thống giải pháp nhằm phát triển thành công nghiệp vụ này tại VCB

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY