Khóa luận Phân tích mô hình quản trị chuỗi cung ứng của toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam

Ngành công nghiệp ô tô không chỉ giữ vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc dân thông qua đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh thƣơng mại mà còn là một ngành kinh tế mang lại lợi nhiều nhuận nhờ sản xuất ra những sản phẩm có giá trị vƣợt trội. Sớm nhận thức đƣợc tầm quan trọng của ngành công nghiệp này, các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc,.đã đặc biệt chú trọng phát triển ngành công nghiệp ô tô trong quá trình công nghiệp hoá để phục vụ nhu cầu trong cũng nhƣ xuất khẩu sang các thị trƣờng khác. Bắt kịp với xu thế đó Việt Nam đang tiến hành xây dựng và phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nƣớc với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bƣớc tiến tới xuất khẩu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp chủ chốt này, Việt Nam đƣa ra các chính sách ƣu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc đầu tƣ vào sản xuất ô tô và phụ tùng. Tuy nhiên sau 12 năm xây dựng và phát triển, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam dƣờng nhƣ vẫn chỉ ở điểm xuất phát. Bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhƣ hiện nay với tỷ lệ lạm phát tăng cao, lãi suất cho vay tăng và tiêu dùng ngày càng đắt đỏ đã đặt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung cũng nhƣ các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam nói riêng trƣớc những cơ hội cũng nhƣ thách thức lớn. Do đó việc tối ƣu hóa sản xuất kinh doanh là ƣu tiên hàng đầu mà các doanh nghiệp sản xuất ô tô cần hƣớng đến, trong số các phƣơng pháp tối ƣu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hoạt động quản trị chuỗi cung ứng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Đó cũng là lý do ngƣời viết chọn đề tài: “Phân tích mô hình quản trị chuỗi ung ứng của Toyota và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt Nam” , qua việc nghiên cứu mô hình quản trị chuỗi cung ứng của công ty sản xuất ô tô Toyota 2 nhằm tổng kết những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở Việt nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY