Khóa luận Phân tích và định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam

<p> Sau 7 năm hoạt động (từ tháng 7/2000) TTCK Việt Nam đã có dấu hiệ u phát triển vững mạnh và dần đi vào hoạt động ổn định và có quy luật. Từ tháng 3/2005, TTGDCK Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động đánh dấu một bƣớc ngoặt trong quá trình phát triển của TTCK Việt Nam. Năm 2005, Chính phủ thúc đẩy việc cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nƣớc và nhanh chóng đƣa các công ty này niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán. Từ 2 mã chứng khoán ban đầu, hiện nay đã có 207 mã chứng khoán ở trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM. QĐ số 38/2005/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ ngày 08/10/2005 về việc mở rộng “room” (tỷ lệ nắ m giữ cổ phiế u của các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đối với mỗi loại cổ phiếu) cho các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài từ tỷ lệ 30% lên 49% và từ tháng 7/2005, Nhà nƣớc cho phép các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia niêm yết trên TTCK Việt Nam. Đây là một động lực mạnh mẽ làm gia tăng “hàng hoá” (các cổ phiếu của công ty niêm yết) cho TTCK. Việc các Công ty Cổ phần và các Quỹ đầu tƣ tham gia vào TTCK đã làm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của nƣớc ta, cũng nhƣ làm minh bạch hoá tình hình tài chính của các công ty niêm yết. Thêm vào đó, Luật chứng khoán ra đời năm 2006 góp phần tạo ra môi trƣờng pháp lý cho TTCK hoạt động và phát triển. Ngày càng nhiều cổ phiếu đƣợc niêm yết, theo đó các nhà đầu tƣ cũng có nhiều lựa chọn loại cổ phiếu để đầu tƣ. Để lựa chọn đúng loại cổ phiếu, đúng thời điể m để đầu tƣ, các nhà đầu tƣ nhất thiết phải phân tích và định giá. Tuy nhiên phân tích và định giá cổ phiếu ở Việt Nam còn khá mới mẻ. Trên thực tế, có rất nhiều công trình nghiên cứu về các phƣơng pháp phân tích và định giá cổ phiếu nhƣ :“Phân tích và đầu tƣ chứng khoán” (2003) của Th.S. Lê Thị Mai Linh, Định giá cổ phiếu – phƣơng pháp chiết khấu dòng cổ tức của Lâm Minh Chánh, “Phƣơng Đề tài: Phân tích và định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phạm Thuý Hằng Lớp A19 – K42E – KT&KDQT 2 pháp tính giá trị thực của cổ phiếu” của Lê Thành Tuân. Trong đó, các tác giả chủ yếu tập trung nghiên cứu lý thuyết, rất ít bài nghiên cứu định giá cổ phiế u của các doanh nghiệp cụ thể niê m yết trên TTCK. Trƣớc những diễn biến mới của TTCK nhƣ hiện nay, việc phân tích và định giá các cổ phiếu niêm yết trê n TTCK Việt Nam là hết sức cần thiết, qua đó để các nhà đầu tƣ Việt Nam vốn theo tâ m lý số đông sẽ có cơ sở để đánh giá và nhận xét các cổ phiếu mà mình đầu tƣ. Hơn nữa, là sinh viên khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế của trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng Hà Nội, chuyên ngành kinh tế ngoại thƣơng nên em mong muốn nghiên cứu về các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và cổ phiếu của các doanh nghiệp này. Chính vì thế, em đã chọn đề tài: “Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”. Khoá luận này nhằm đạt đƣợc các mục tiêu nhƣ sau: - Giới thiệu một số phƣơng pháp phân tích và định giá cổ phiếu. Trong đó, tập trung nghiên cứu phƣơng pháp phân tích cơ bản, 3 phƣơng pháp định giá phổ biến: chiết khấu dòng cổ tức, hệ số P/E và phƣơng pháp dùng tài sản. - Phân tích và định giá cổ phiếu của 5 doanh nghiệp kinh doanh XNK niêm yết trên TTCK Việt Nam, qua đó đánh giá giá trị thực của các cổ phiế u so với giá thị trƣờng của chúng. Đồng thời, trong quá trình phân tích sẽ chỉ ra những khó khăn trong việc áp dụng các phƣơng pháp. - Ngƣời viết cũng xin đƣa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích và định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY