Khóa luận Phương hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia pù mát - Nghệ an

<p> Ngành du lịch nói chung và du lịch sinh thái (DLST) nói riêng đã và đang phát triển nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt trong hai thập kỉ qua, DLST nhƣ một hiện tƣợng và một xu thế phát triển ngày càng chiếm đƣợc sự quan tâm của nhiều ngƣời, đặc biệt đối với những ngƣời có nhu cầu tham quan du lịch nghiên cứu khoa học. Tại Việt Nam, mặc dù DLST đƣợc xem là loại hình du lịch đặc thù, có tiềm năng, đƣợc ƣu tiên phát triển, song cho đến nay việc phát triển l oại hình du lịch này còn rất nhiều hạn chế, do đây là một lĩnh vực mới ở Việt Nam nên còn thiếu những hiểu biết về lí luận và kinh nghiệm thực tiễn. Sự phát triển của DLST hiện còn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng phong phú và đa dạng của Việt Nam. Trong những năm gần đây, số lƣợng khách đến thăm các vƣờn quốc gia nói chung và Vƣờn quốc gia Pù Mát nói riêng tăng lên nhanh chóng. Mức độ tập trung ngày càng cao đã làm nảy sinh những bất cập trong mối quan hệ giữa hoạt động du lịch, công tác bảo tồn và ngƣời dân địa phƣơng. Trong hệ thống các vƣờn quốc gia ở Việt Nam, Pù Mát là Vƣờn quốc gia mới đƣợc thành lập (theo quyết định số 174/2001/QĐ-TTg của Chính Phủ). VQG Pù Mát đƣợc thành lập với các mục tiêu chính là: bảo tồn khu rừng đặc trƣng cho hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới vùng Bắc Trƣờng Sơn Việt Nam; bảo tồn đa dạng sinh học của hệ thực và động vật trong khu vực với các loài đặc hữu, quí hiếm; tăng cƣờng chức năng phòng hộ đầu nguồn cho hệ thống sông Cả, nhằm phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống của cộng đồng dân cƣ trong khu vực; phát triển DLST tạo điều kiện để ngƣời dân trong vùng có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trƣờng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY