Khóa luận Thực trạng khai thác nghệ thuật dân gian truyền thống ở Hải Phòng cho hoạt động du lịch

Thành ph? bi?n H?i Phòng, m?t trong nh?ng trung tâm du l?ch l?n c?a Vi?t Nam, n?m bên b? bi?n éông - Thái Bình Duong; phía b?c giáp t?nh Qu?ng Ninh, phía dông giáp bi?n éông, phía tây giáp t?nh H?i Duong, phía nam giáp t?nh Thái Bình. Mảnh đất lịch sử này đã có một đời sống v ăn hoá - nghệ thuật dân gian vô cùng phong phú và đa dạng. Nó bắt nguồn từ đời sống lao động của con ng-ời, phản ánh nét sinh hoạt văn hoá, cách ứng xử của quần chúng lao động đối với các hiện t-ợng tự nhiên và xã hội. Từ các tập quán sinh hoạt làng xã, thói quen, giao tiếp, ứng xử.đến các loại hình văn hoá - nghệ thuật dân gian: ca dao, tục ngữ, ca trù, hò vè, hát Đúm, múa rối n-ớc,. đều mang sắc thái riêng của c- dân miền biển “ăn sóng, nói gió”. Trong xu thế mở cửa của nền kinh tế và hội nhập quốc tế, Hải Phòng đ-ợc xác định là vùng kinh tế trọng điểm là m?t c?c trong tam giỏc tang tru?ng kinh t? c?a khu vực phía Bắc và là một trong m-ời trung tâm du lịch cuả cả n-ớc. Hải Phòng có tiềm năng lớn để phát triển bao gồm cả tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Trong đó có một số loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu đã đ-ợc khai thác thành sản phẩm du lịch trong các ch-ơng trình du lịch phục vụ du khách nh-: múa rối n-ớc, múa rối cạn, mỳa Lõn - Su - R?ng. Tuy nhiên việc khai thác giá trị của các loại hình ngh? thu?t dõn gian truy?n th?ng phục vụ du lịch v?n ch-a t-ơng xứng với tiềm năng vốn có , ch-a đ-ợc quan tâm đúng mức bởi một số loại hình nghệ thuật dân gian đã bị mai một, chua đ-ợc đầu t- nghiên cứu, khai thác d? tr? thành s?n ph?m du l?ch th?c s? h?p d?n. Do đó việc bảo t?n, giữ gìn các giá trị van hoỏ quý báu này vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong việc phát huy những giá trị của các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống phục vụ cho sự nghiệp xây dựng nền văn hoá “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong thời kì mới và làm phong phú thêm các ch-ơng trình du lịch của thành phố, tụi dó ch?n d? tài khoỏ lu?n nghiờn c?u v?: “Thực trạng khai thác nghệ thuật dân gian truyền thống ở Hải Phòng cho hoạt động du lịch”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY