Khóa luận Thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng CONSTREXIM

1. Lý do chọn đề tài: Trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, sự phát triển của các doanh nghiệp vô cùng quan trọng. Đất nước ta đã và đang có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tình hình chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào thì doanh nghiệp chính là nguồn cung ứng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng cho nhu cầu về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần của xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng. Để tổ chức hoạt động thì điều kiện đầu tiên đó chính là hoạch định ngân sách vốn hoạt động của doanh nghiệp. Tùy theo loại hình, đặc điểm tính chất ngành mà mỗi doanh nghiệp đều xem xét, lựa chọn nguồn vốn sử dụng sao cho chi phí sử dụng vốn thấp nhất, với mức độ rủi ro thấp nhất nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Hiệu quả sử dụng vốn càng cao thì kết quả thu về từ lượng vốn bỏ ra sẽ càng lớn. Phân tích thực trạng vốn và từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế - kĩ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế thông qua đề tài cũ là “Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim qua 3 năm 2007, 2008, 2009”, em phát triển sâu hơn đề tài mới “Thực trạng sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim”. Thực hiện đề tài này với mục đích dựa vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để ứng dụng phương pháp phân tích, từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim Chương 3: Thực trạng sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim 2. Mục tiêu nghiên cứu: • Đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim. • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng sử dụng vốn tại công ty. • Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty. 3. Phương pháp nghiên cứu: • Phương pháp thu thập - thống kê – tổng hợp số liệu. Trong đề tài này đòi hỏi cần phải có những số liệu trong những năm gần đây, các số liệu được tập hợp, thu thập từ các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập, các thông tin trên báo, đài, Internet Sau đó tiến hành thống kê, tổng hợp lại cho có hệ thống để phân tích. • Phương pháp so sánh: Là phương pháp xem xét một chỉ tiêu dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở, qua đó xác định xu hướng biến động của chỉ tiêu cần phân tích. Tùy theo mục đích phân tích, tính chất và nội dung của các chỉ tiêu kinh tế mà ta có thể sử dụng các kĩ thuật so sánh thích hợp như so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối. • Phương pháp thay thế liên hoàn: Là phương pháp thay thế các nhân tố theo một trình tự nhất định để xác định mức độ ảnh hưởng của chúng đến chỉ tiêu phân tích. Các nhân tố này phải có quan hệ với chỉ tiêu phân tích dưới dạng tích số hoặc thương số. • Phương pháp liên hệ: Để lượng hóa các mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế. Có nhiều cách liên hệ như liên hệ cân đối, liên hệ tuyến tính, liên hệ phi tuyến Bài viết này sử dụng phương pháp liên hệ tuyến tính là liên hệ theo một hướng xác định giữa các chỉ tiêu. Chẳng hạn lợi nhuận có quan hệ cùng chiều với doanh thu, giá bán có quan hệ ngược chiều với chi phí. 4. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này xin được giới hạn trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các số liệu trong bảng cân đối kế toán qua các năm 2007, 2008, 2009 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Xây dựng Constrexim. Do sự hạn chế của người viết, bài viết không đi sâu vào chi tiết, chỉ đánh giá thực trạng sử dụng vốn qua số liệu thu thập được từ bảng cân đối kế toán của công ty. Không phân tích tất cả các nhân tố mà chỉ phân tích một số nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến thực trạng sử dụng vốn tại công ty. Từ đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY