Khóa luận Thực trạng và giải pháp mở rộng vốn huy động tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín – Chi nhánh Hải Phòng

<p> Đất nƣớc ta từ khi thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa nền kinh tế, chuyển nền kinh tế hoạt động theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế họat động theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN, đã đạt đƣợc những thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn. Thực tế hiện nay cho thấy, nƣớc ta đang thực hiện các chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2001 – 2010, 2011 – 2020), kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2001 – 2005, 2006 – 2010, 2011 – 2015), chủ trƣơng “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền tảng đến 2020 nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp”. Để thực hiện đƣợc những mục tiêu đó, không thể không kể đến sự đóng góp của các trung gian tài chính, đặc biệt là hệ thống ngân hàng thƣơng mại. Giữ vai trò lƣu chuyển vốn và trung gian thanh toán trong nền kinh tế, các ngân hàng thƣơng mại đã đáp ứng đƣợc nhu cầu về vốn cho ngày càng nhiều các chủ thể kinh tế, giúp cho hoạt động đầu tƣ đƣợc diễn ra một cách có hiệu quả. Với vai trò trung gian tài chính, Ngân hàng thƣơng mại thực hiện điều tiết nguồn vốn giữa các khu vực trong nền kinh tế quốc dân. Để thực hiện tốt vai trò này đòi hỏi Ngân hàng phải có sự đầu tƣ vốn lớn và năng động. Với một nền kinh tế ngày càng phát triển không ngừng thì nhu cầu về vốn là vô cùng quan trọng.Vốn chính là tiền đề cho sự tăng trƣởng, mức tăng trƣởng kinh tế phụ thuộc vào quy mô và hiểu quả đầu tƣ vốn. Nhu cầu vốn đầu tƣ ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tƣơng đƣơng với việc huy động vốn của các NHTM phải đƣợc tăng cƣờng, mở rộng cho phù hợp. Mặt khác, việc tăng cƣờng huy động và sử dụng vốn hợp lý cũng giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng đƣợc an toàn, hiệu quả hơn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY