Khóa luận Thực trạng và giải pháp phát triển của bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam

<p> Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nếu thƣơng mại đƣợc cho là nguồn sống của kinh tế thế giới thì vận tải biển đƣợc coi là mạch máu lƣu thông những dòng nhựa đó. Nhờ có đƣờng bờ biển dài trên 3260 km với nhiều cảng biển quan trọng, nguồn nhân lực dồi dào và chi phí nhân công rẻ, vận tải biể n Việt Nam hiện đảm nhận khoảng 80% khối lƣợng hàng hóa hàng xuất nhập khẩu đƣợc vận chuyển ra và vào Việt Nam. Tuy nhiên phƣơng thức vận tải biển cũng có một số nhƣợc điểm nhƣ phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, môi trƣờng, hoạt động thời tiết, những rủi ro do thiên tai. Đây thực sự là mối đe dọa lớn đối với việc kinh doanh của chủ tàu. Theo thống kê của các hãng sản xuất và sửa chữa tàu, hàng nă m trên thế giới có khoảng 7000 vụ tai nạn tàu biển làm thiệt hại hàng tỷ đôla. Có nhiều vụ tai nạn có thể dẫn đến sự phá sản của các công ty tàu biển. Đứng trƣớc khó khăn này, giải pháp đặt ra cho các chủ tàu là tham gia bảo hiể m hàng hải, chính vì vậy thị trƣờng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu trở thành một thị trƣờng đầy hứa hẹn. Ở Việt Nam trong những năm vừa qua, trƣớc sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế và xã hội thị trƣờng bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động. Đặc biệt việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào nă m 2006 đã mở ra một thời kì mới với nhiều cơ hội cũng nhƣ thách thức cho sự nghiệp phát triển đất nƣớc nói chung và phát triển của ngành bảo hiểm nói riêng. Nhờ vậy bảo hiểm trách nhiệ m dân sự của chủ tàu cũng có những bƣớc phát triển tƣơng ứng. Tuy nhiên trƣớc xu hƣớng cạnh tranh gay gắt của các công ty bảo hiểm trong nƣớc và quốc tế trong thời kì hội nhập nhƣ hiện nay, là m thế nào để phát triển bảo hiể m trách nhiệm dân sự của chủ tàu có hiệu quả nhất vẫn đang là bài toán đƣợc đặt ra cho các doanh nghiệp bảo hiể m. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam – Thực trạng và Giải pháp Nguyễn Hương Anh – A9K42C 2 Nhằ m góp phần vào việc giúp các chủ tàu cũng nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hiểu rõ hơn về bảo hiể m trách nhiệm dân sự chủ tàu, để từ đó đề ra đƣợc đƣờng hƣớng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam, ngƣời viết đã quyết định lựa chọn đề tài “ Thực trạng và giải pháp phát triển bảo hiể m trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam” là m đề tài cho khóa luận của mình. Khóa luận đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng nhƣ sau: - Chƣơng 1: Khái quát về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu - Chƣơng 2: Thực trạng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu tại Việt Nam - Chƣơng 3: Bài học rút ra và một số giải pháp khắc phục cho bảo hiể m trách nhiệm dân sự chủ tài tại Việt Nam Do thời gian nghiên cứu không dài và khả năng của ngƣời viết còn hạ n chế, khóa luận sẽ không tránh khỏi một số sai sót nhất định, ngƣời viết rất mong có đƣợc sự chỉ dẫn thê m của thầy cô và các chuyên gia bảo hiểm hàng hải. Ngƣời viết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Nguyễ n Nhƣ Tiến, ông Trần Quang Cƣờng (Phó Giá m đốc Công ty Vận tải biển Hà Nội), ông Đỗ Quốc Tuấn (Phó Tổng Biên Tập Tạp chí Bảo hiểm - Tái Bảo Hiể m Việt Nam), bà Thái Phƣơng trƣởng phòng tàu thủy công ty VINARE, ông Long phòng Bảo hiể m tàu thủy Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, ông Tuyên ban Quản Lý rủi ro và Bồi thƣờng tổng Công ty PVI, Phòng Tàu Thủy công ty bảo hiểm PJCO cùng với các thầy cô bạn bè trƣờng Đại học Ngoạ i Thƣơng đã tận tình giúp đỡ ngƣời viết trong việc tìm tài liệu và hoàn thành khóa luận này. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY