Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần Hồng Nhật

Văn hóa đã và đang trở thành một nhân tố tác động tới mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh: từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của ngƣời lãnh đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vấn đề văn hóa doanh nghiệp lại chƣa đƣợc chú trọng đúng mức. Trong những năm gần đây, khái niệm văn hóa doanh nghiệp ngày càng đƣợc phổ biến, vấn đề văn hóa doanh nghiệp đã và đang đƣợc nhắc đến nhƣ một tiêu chí khi bàn về doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của nƣớc ta hiện nay có tác dụng rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp lại là một việc làm hết sức cần thiết nhƣng cũng không ít khó khăn. Nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp chính là một phần quan trọng của doanh nghiệp và chƣa đƣợc cả xã hội nói chung và những ngƣời hoạt động kinh doanh nói riên g quan tâm nhƣ trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp đƣợc xây dựng, duy trì và phát triển sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp, đó cũng chính là nguồn nội lực to lớn của mỗi công ty. Bên cạnh đó môi trƣờng kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng, cách ứng xử của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh của mình nhƣ thế nào cũng là vấn đề làm đau đầu nhiều nhà lãnh đạo. Sự tồn tại, phát triển hay phá sản của một công ty của đều phụ thuộc vào việc công ty đó có nắm bắt nhanh nhạy các thay đổi của thời đại hay không, có ứng xử thích nghi có văn hóa hay không? Văn hoá doanh nghiệp hơn lúc nào hết đòi hỏi phải đƣợc thiết lập bền vững. Đối với các công ty du lịch nói riêng, mọi kết quả hoạt động kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào văn hoá doanh nghiệp của công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY