Khóa luận Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện đảo Lý Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi

Ngày nay trên thế giới du lịch đã và đang trở thành một ngành kinh tế dịch vụ phát triển. Ở Việt Nam du lịch là một ngành công nghiệp còn non trẻ và đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển hơn trong tƣơng lai. Tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn nhiều những hậu quả tiêu cực trên nhiều phƣơng diện mà đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp để khắc phục kịp thời. Và nếu nhƣ hiện nay, các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên và những tác động của hoạt động du lịch đối với môi trƣờng tự nhiên đã đƣợc quan tâm thì các giá trị văn hóa xã hội cũng với những tác động mà du lịch đem lại cho tài nguyên văn hóa và cƣ dân bản địa, đặc biệt là các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc cũng đã bắt đầu nhận đƣợc sự chú ý quan tâm của các cấp, ngành ở Việt Nam. Phát triển du lịch thƣờng đi đôi với việc đa dạng hóa các loại hình du lịch và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, đã xuất hiện các yêu cầu nghiên cứu về phát triển loại hình du lịch mới, du lịch bền vững. Và vì thế các loại hình du lịch mới ra đời nhằm bảo vệ môi trƣờng tự nhiên, văn hóa của ngƣời dân bản địa cũng nhƣ góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch. Điển hình nhƣ: du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, du lịch homestay, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá trong đó du lịch homestay góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả của mô hình du lịch có trách nhiệm, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Xuất phát từ nhận định trên UBND huyện đảo Lý Sơn đã có những chủ trƣơng xây dựng chiến lƣợc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trƣờng và xóa đói giảm nghèo tại huyện. Lý Sơn có vị trí thuận lợi, có tài nguyên du lịch phong phú cộng với lƣợng khách ngày càng tăng. Nhƣng thực tế Lý Sơn vẫn chƣa phát triển đƣợc một cách bài bản và chƣa có chiến lƣợc lâu dài. Bên cạnh đó các cơ sở vật chất, có sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ cho du khách còn nhiều yếu kém. Nếu muốn phát triển các loại hình du lịch homestay thì bắt buộc nhà nƣớc phải đầu tƣ vào lĩnh vực này tuy nhiên nó đòi hỏi một nguồn ngân sách rất lớn. Loại hình du lịch homestay trên thế giới và tại Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng kể, nhƣng đối với Lý Sơn đây là một loại hình du lịch khá mới mẻ, đòi hỏi Lý Sơn phải có các biện pháp để phát triển bền vững hơn loại hình du lịch này. Chính vì thế mà tác giả chọn đề tài “Tìm hiểu điều kiện phát triển loại Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi SV: Bùi Thị Lê Page 5 hình du lịch homestay tại huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp, nhằm tạo ra hƣớng du lịch mới lạ làm hài lòng khách du lịch và tìm ra những tiềm năng du lịch còn giấu của đảo Lý Sơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY