Khóa luận Tìm hiểu một số lễ hội tiêu biểu ở khu vực Việt Bắc góp phần phát triển du lịch nhân văn

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu du lịch càng tăng cao. Du lịch không chỉ là một nhu cầu hƣởng thụ mà còn là một cách trau dồi kiến thức, vốn văn hóa, mở rộng sự hiểu biết. Từ xa xƣa du lịch đƣợc xem nhƣ là một sở thích của giới thƣợng lƣu, hầu hết các danh thắng, cảnh đẹp ở nƣớc ta các vua chúa đã từng đặt chân đến và có đề bút tích ở đó, nhƣ: Vịnh Hạ Long, Chùa Hƣơng, Tam Cốc - Bích Động Ngày nay trên phạm vi thế giới du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết của con ngƣời, nó vƣợt qua phạm vi của một dân tộc, một quốc gia, một lãnh thổ, và lan rộng ra toàn cầu. Du lịch là nơi giao lƣu, gặp gỡ, trao đổi kiến thức, văn hoá giữa con ngƣời với con ngƣời, con ngƣời với tự nhiên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần Hoạt động du lịch ở Việt Nam trongnhững năm gần đây liên tục có sự phát triển. Theo số lƣợng thống kê của Bộ VH TT và Du lịch. Số lƣợng khách du lịch từ năm 1990 đến năm 2007 lƣợng khách du lịch luôn duy trì đƣợc mức tăng trƣởng, khách du lịch quốc tế tăng 17 lần từ 250.000 lƣợt (1990) lên xấp xỉ 4.253 triệu lƣợt (2008). Khách du lịch nội địa ƣớc tăng 20 lần từ 1triệu lƣợt (1990) lên 20,5 triệu lƣợt năm (2008). Về thu nhập du lịch: du lịch thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế mọi tầng lớp nhân dân, mang lại thu nhập không chỉ cho các đối tƣợng trực tiếp kinh doanh du lịch, mà gián tiếp đối với các ngành liên quan. Tốc độ tăng trƣởng nhanh về thu nhập, năm 1990 thu nhập du lịch mới đạt 1.350 tỷ đồng thì đến năm 2009, con số đó ƣớc đạt 70.000 tỷ đồng, gấp trên 50 lần. Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động du lịch ngày càng rõ nét, góp phần xoá đói giảm nghèo và làm giàu cho xã hội. Du lịch phát triển góp phần tăng tỉ trọng GDP của ngành du lịch trong khu vực dịch vụ. Ở đâu du lịch phát triển, ở đó diện mạo đô thị, nông thôn đƣợc chỉnh trang, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện rõ nét nhƣ: Sa Pa, ( Lào Cai), Sầm Sơn ( Thanh Hoá) Tìm hiểu một số lễ hội tiêu biểu ở khu vực Việt Bắc góp phần phát triển du lịch nhân văn Lý Thanh Tình - VH1002 2 Ngành: Văn hóa Du lịch Trong sự phát triển của ngành du lịch, du lịch lễ hội góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách, đặc biệt là lễ hội của các dân tộc có sắc thái văn hóa và những nét độc đáo riêng. Khu vực Việt Bắc bao gồm sáu tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Đây là nơi sinh sống lâu đời của các dân tộc nhƣ: Tày, Nùng, Dao, Hmông, Cao Lan truyền thống sinh hoạt đã tạo nên nét văn hoá đặc sắc với điệu múa Khèn của ngƣời Mông, điệu hát then của ngƣời Tày nơi đây cũng có rất nhiều lễ hội đặc sắc mang đậm bản sắc văn hoá : Lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Cầu Mùa, lễ hội Giã Cốm, Nhảy Lửa Ngoài ra trong thời kì kháng chiến chống Pháp Việt Bắc cũng là nơi, Bác Hồ, các cán bộ chủ chốt của Đảng sống và làm việc. Vì vậy, khu vực này còn lƣu giữ nhiều di tích lịch sử có giá trị. Góp phần làm tăng thêm tiềm năng du lịch nhân văn. Là một ngƣời con sinh ra và lớn lên tại khu vực Việt Bắc nơi có lịch sử cách mạng hào hùng, lớn lên cùng với các lễ hội dân tộc truyền thống. Em mong muốn giới thiệu nét văn hoá độc đáo của quê hƣơng mình, thông qua du lịch lễ hội để giới thiệu quảng bá hình ảnh khu vực Việt Bắc thơ mộng, nếp sống sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc, để mọi ngƣời hiểu, biết đến một khu vực giàu truyền thống cách mạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY