Khóa luận Tìm hiểu quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại trung tâm thông tin thư viện Đại học kiến trúc Hà Nội

1. ý nghĩa của đề tài. Ngày nay, cuộc cách mạng thông tin đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới và tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Việc áp dụng công nghệ thông tin đã tạo ra một không gian thông tin mới, trong đó hệ thống thư viện và các cơ quan thông tin được coi là một trong những khâu quan trọng nhất trong hệ thống luân chuyển thông tin. áp dụng công nghệ thông tin tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện điện tử làm thay đổi các phương tiện luân chuyển tin, mở rộng dịch vụ và phổ biến thông tin, phát huy tiềm lực của từng thư viện và vươn tới việc sử dụng các nguồn lực thông tin của các thư viện khác qua việc nối mạng và khai thác mạng công nghệ thông tin mới, làm thay đổi mối quan hệ giữa cán bộ thư viện với bạn đọc đồng thời làm thay đổi phương thức thu thập xử lý kỹ thuật tài liệu, phương thức phục vụ bạn đọc Vấn đề hiện đại hoá hệ thống thông tin thư viện đã trở thành nhu cầu cấp bách nhằm hoà nhập vào hệ thống thông tin thư viện trong nước và quốc tế đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thông tin thư viện. Giải pháp hiện đại hoá hệ thống thông tin thư viện có tính chất quyết định không những với sự tồn tại và phát triển của thư viện mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự lớn mạnh của nhà trường trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thoả mãn tối đa nhu cầu thông tin của cán bộ, sinh viên trong trường. Với vai trò là một trường đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật lớn trong cả nước, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ĐHKTHN) đã tích cực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng chung thực hiện nhiệm vụ đó, Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHKTHN đã từng bước hoàn thiện hoạt động của mình tăng chất lượng và khả năng phục vụ các đối tượng bạn đọc trong trường. Đặc biệt là Trung tâm đã áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin thư viện của mình, cụ thể là áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol. Sau một thời gian áp dụng Trung tâm đã đạt được những thành tựu đáng kể. Với ý nghĩa đó nên tôi đã chọn đề tài khoá luận là: “Tìm hiểu quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Kiến trúc Hà Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Qua đó rút ra một số nhận xét và mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng phần mềm Libol tại Trung tâm. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol. Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường ĐHKTHN. 4. Các phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng các phương pháp chính sau: - Nghiên cứu lý thuyết - Khảo sát thực tế hoạt động, quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản lý thư viện Libol tại Trung tâm - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp so sánh. 5. Tình hình nghiên cứu của đề tài. Trước đây đã có Khoá luận tốt nghiệp: Chuyên ngành Thông tin -Thư viện với tên đề tài là:Tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội/Nguyễn Thị Thuỷ nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trong khoá luận đó, tác giả mới chỉ khảo sát sơ bộ về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, về phần mềm Libol áp dụng tại Trung tâm. Còn trong khoá luận với đề tài: “Tìm hiểu quá trình áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHKTHN”, tôi đã khảo sát thực tế sau 4 năm áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol vào hoạt động tại Trung tâm TT – TV ĐHKTHN, nêu lên những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình áp dụng cần khắc phục. Qua đó mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quá trình áp dụng phần mềm tại Trung tâm. 6. Bố cục của khoá luận. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận được chia thành 3 chương: Chương 1: Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và việc áp dụng công nghệ thông tin. Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chương 3: Nhận xét, đánh giá và một vài kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng phần mềm tích hợp quản trị thư viện Libol tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY