Khóa luận Tìm hiểu và khai thác lễ hội Vật cầu Kim Sơn phục vụ phát triển du lịch huyện Kiến Thụy

Du lịch là một ngành công nghiệp không khói có đóng góp to lớn vào thu nhập kinh tế quốc dân .Hiện nay du lịch đƣợc xem là một trong số những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lƣợc phát triển kinh tế. Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch dồi dào, đa dạng và phong phú. Nƣớc ta có điều kiện phát triển du lịch mạnh mẽ ở tất cả các loại hình du lịch nhƣ: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch mạo hiểm đặc biệt là du lịch văn hóa. Trong loại hình du lịch nhân văn, các di tích lịch sử văn hóa và lễ hội chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Hầu hết các di tích văn hóa lịch sử đều gắn liền với các lễ hội, các phong tục tập quán của cộng đồng, phản ánh cuộc sống lao động của con ngƣời tại các làng quê, gắn liền với việc tái hiện lịch sử chống giặc ngoại xâm của cha ông, gắn với các danh nhân văn hóa của dân tộc. Đồng thời thông qua lễ hội còn phản ánh khát vọng trong đời sống tâm linh của con ngƣời, mang ý nghĩa giáo dục con ngƣời hƣớng tới cái chân - thiện - mỹ. Kiến thụy là một trong những huyện có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa của thành phố Hải Phòng: Ngƣợc dòng lịch sử về thế kỉ XVI vua Mạc Đăng Dung đã chọn mảnh đất Kiến Thụy (Kinh Dƣơng xƣa) làm nơi xây dựng kinh thành, trong lịch sử quân dân Kiến Thụy đã từng bắn rơi máy bay Mỹ. Vì thế mà hiện nay tại Kiến Thụy có rất nhiều di tích lịch sử phục vụ du lịch nhƣ: Khu tƣởng niệm nhà Mạc (Ngũ Đoan), đền Mõ ở xã Kiến Quốc Ngoài ra Kiến Thụy còn có các lễ hội rất hay và ý nghĩa nhƣ: lễ hội Rƣớc lợn Ông Bồ tại làng Kì Sơn - Tân Trào - Kiến Thụy, lễ hội Vật cầu Kim Sơn tại làng Kim Sơn - xã Tân Trào - Kiến Thụy, chùa Văn Hòa - Kiến thụy với lễ rƣớc Thành Hoàng làng Kiến Thụy là một huyện có tiềm năng du lịch nhân văn rất lớn cần khai thác triệt để. Trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay du lịch văn hóa tìm hiểu các lễ hội rất đƣợc ƣa chuộng. Tại Kim Sơn – Kiến Thụy có lễ hội Vật cầu Kim Sơn đã có từ rất lâu nhƣng do chiến tranh bi gián đoạn và trong những năm gần đây đã đƣợc Khóa luận tôt nghiệp Sinh viên: Ngô Thị Thùy Lớp: VH1101 6 khôi phục và phát triển. Lễ hội này gắn với địa danh Kim Sơn kháng Nhật làm cho nó có sức hút với du khách thập phƣơng tìm về với mảnh đất đã quật cƣờng chiến đấu trong thời kì kháng Nhật, tìm hiểu về con ngƣời Kim Sơn xƣa và nay có gì khác. Ngoài ra lễ hội đƣợc tổ chức rất công phu, mang nhiều ý nghĩa, phần hội vui vẻ và thú vị lôi cuốn ngƣời xem nhƣ hòa mình vào các trò chơi . Lễ hội là một hoạt động rất có ý nghĩa với đời sống của nhân dân xã Kim Sơn cũng nhƣ toàn huyện Kiến Thụy về một thời kì hào hùng chống giặc ngoại xâm. Thông qua lễ hội thể hiện tinh thần đoàn kết, chiến đấu xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp.Việc khai thác lễ hội vật cầu Kim Sơn vào phát triển du lịch có ý nghĩa bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần phát triển kinh tế địa phƣơng. Lễ hội vật cầu Kim Sơn là một loại tài nguyên du lịch nhân văn có khả năng khai thác tốt nhƣng hiện chƣa đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Là một ngƣời con của Kiến Thụy và là một ngƣời làm du lịch trong tƣơng lai em muốn cho du khách thập phƣơng biết đến lễ hội này và yêu mến nó.Vì vậy trong bài khóa luận này em sẽ giới thiệu cho mọi ngƣời biết đến lễ hội truyền thống độc đáo này để thêm yêu những lễ hội từ thời cha ông để lại và yêu mảnh đất Kiến Thụy hơn. Việc khai thác lễ hội vật cầu Kim Sơn mở ra cho Kiến Thụy một chƣơng trình du lịch mới trong đó kết hợp đƣợc các tiềm năng du lịch vốn có của địa phƣơng.Vì những lý do trên em đã chọn đề tài “Tìm hiểu và khai thác lễ hội Vật cầu Kim Sơn phục vụ phát triển du lịch huyện Kiến Thụy” làm đề tài khóa luận của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY