Khóa luận Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long - Gia Lai

Đề tài “ X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 p dụng tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai” được tiến hành trong kho ng thời gian t th ng 03 2014 đến th ng 07 2014.  Đề tài bao gồm c c nội dung chính sau: Chư ng 1: Mở đầu - giới thiệu nội dung, phư ng ph p và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Chư ng 2: - Nêu lên tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Chư ng 3: - Tổng quan về Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai - Đ nh gi tình hình An toàn vệ sinh lao động tại Công ty và kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty. Chư ng 4: X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với c c bước c b n sau: - X c định phạm vi của hệ thống, thành lập ban OH&S - X y dựng chính s ch OHSAS phù hợp với tình hình của Công ty - Nhận diện 155 mối nguy, tại 14 khu vực có liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công nh n t tất c c c hoạt động s n xuất của Công ty, trong đó có 34 mối nguy cần ph i kiểm so t ngay. - Đề tài đã x y dựng được hệ thống tài liệu qu n lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 gồm 15 thủ tục, 22 hướng dẫn công việc. Chư ng 5: - Đ nh gi kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY