Kiểm toán cỏc khoản phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group thực hiện

<p> Trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO vào 7/11/2006, Việt Nam đó cú nhiều thay đổi trong đường lối chính sách tạo môi trường pháp lý thụng thoỏng cho cỏc nhà đầu tư. Số lượng các công ty tăng lên khụng ngừng và sự phỏt triển của thị trường chứng khoỏn trong thời gian tới dẫn đến nhu cầu cụng khai và lành mạnh hoỏ tài chớnh. Chính điều này đó thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực kiểm toán - một lĩnh vực cũn khỏ non trẻ và đầy tiềm năng ở Việt Nam. Trải qua 16 năm phát triển tại Việt Nam, hệ thống kiểm toán đó dần hoàn thiện, đạt đến trỡnh độ chung của khu vực và thế giới. Do sự phỏt triển của nền kinh tế, số lượng các khách hàng tỡm đến công ty kiểm toán ngày càng đa dạng với các mục đích khác nhau: kiểm toán trước khi cổ phần hoá, kiểm toán trước khi giải thể, phá sản, sáp nhập. làm cho số lượng người sử dụng báo cáo kiểm toán tăng lên rất nhiều. Báo cáo kiểm toán có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế xó hội. Để phỏt hành một Bỏo cỏo kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh, kiểm toỏn viờn phải kiểm toỏn nhiều chu trỡnh và khoản mục khỏc nhau. Trong đó các khoản phải thu thường phát sinh với khối lượng lớn, ảnh hưởng đến nhiều khoản mục trên Bỏo cỏo tài chớnh. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt về giỏ cả, chớnh sỏch tớn dụng, chiết khấu thương mại, hoa hồng Vỡ vậy số lượng các khoản phải thu rất lớn, và đối tượng đa dạng. Tuỳ thuộc vào ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cũng như chính sách tín dụng thương mại của từng công ty mà tỉ trọng các khoản phải thu chiếm nhiều hay ớt trong tổng tài sản. Nếu tỉ trọng này quá lớn có nghĩa là doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn, ngược lại nếu tỉ trọng nhỏ sẽ ảnh hưởng đến doanh số bỏn hàng, lợi nhuận và thuế phải nộp. Hệ thống kiểm soỏt nội bộ của cụng ty khụng tốt sẽ dễ xảy ra gian lận hoặc sai sút trong quỏ trỡnh ghi nhận, thu hồi, lập dự phũng cỏc khoản phải thu. Xuất phỏt từ thực tế này đũi hỏi cụng ty kiểm toỏn phải cú chương trỡnh và thủ tục kiểm toỏn cỏc khoản phải thu theo tiêu chuẩn quốc tế đồng thời phù hợp với hệ thống luật phỏp, chuẩn mực kế toỏn Việt Nam. Trong quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty kiểm toỏn và tư vấn tài chớnh ACA Group, kết hợp với những kiến thức đó được học tại nhà trường, em nhận thấy kiểm toán các khoản phải thu là một phần hành quan trọng và ảnh hưởng lớn đến nhiều khoản mục trên Bỏo cỏo tài chớnh. Vỡ vậy, em chọn đề tài: “Kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group thực hiện". Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 phần: Phần I. Lý luận chung về kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh. Phần II. Thực trạng kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng trong kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chớnh. Phần III. Giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng tại Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY