Luận Văn Kinh Tế

Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658

Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 658


Trong xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay thì các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải cạnh tranh nhau gay gắt để tồn tại và phát triển đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước. Để thích nghi, tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường như hiện nay t ...


Chủ thể hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình phát triển của pháp luật

Chủ thể hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình phát triển của pháp luật


Thuế doanh thu được Quốc hội khoá VIII Thông qua ngày 30/6/1990 và đã qua 3 lần sửa đổi bổ sung ,trước những tình trạng bất cập về phương thức tính ,biểu thuế,thuế suất doanh thu.Và trước yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế xã hội thì thuế thuế doanh thu không còn đủ để làm rõ vấn đề thuế.Chính ...


Xâm phạm bản quyền qua Internet: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia Anh, Pháp, Mỹ

Xâm phạm bản quyền qua Internet: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia Anh, Pháp, Mỹ


Ngày nay ít ai trong chúng ta biết rằng những hoạt động thường nhật được biết đến như chia sẻ dữ liệu, tải nhạc Mp3, sao chép các văn bản dữ liệu trên mạng Internet lại có thể là những hành động xâm phạm bản quyền qua Internet. Hơn nữa, đối tượng xâm phạm bản quyền qua mạng Internet chủ yếu là giới ...


Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm hàng hóa - Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Hợp đồng giao nhận thầu mua sắm hàng hóa - Lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội


Hợp đồng là một khái niệm xuất hiện từ rất lâu cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Lịch sử hợp đồng mang lại cho nó nhiều cái tên hơn bất kỳ một khái niệm phổ biến nào khác, thí dụ thoả thuận, khế ước, giao ước, bản cam kết Với bản chất là sự tự do ý chí trong vòng trật tự, hợp đồng được đặc biệ ...


Những giải pháp triển khai có hiệu quả luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Những giải pháp triển khai có hiệu quả luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội


Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 5 ngày 29/5/1999 thông qua với 84,5% phiếu thuận, tiếp đó được Chủ tịch Quốc hội ký ngày 12/6/1999, rồi được Chủ tịch nước ký quyết định ban hành và đã chính thức có hiệu lực từ 1/1/2000. Đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình tích cực và nh ...


Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu Seaveg

Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm thạch nước rau câu Seaveg


Luật khuyến khích đầu tư trong nước (được Quốc Hội khoá X kỳ họp thứ 3 từ 21/4 đến 20/5 năm 1998) thông qua đã mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp đầu tư phát triển kinh tế để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn, tài nguyên, lao động và các tiềm năng khác của đất nước nhằm phát triển k ...


Đề tài Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp hoàn thiện

Đề tài Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp hoàn thiện


Ngay từ khi thực hiện đổi mới và mở cửa nền kinh tế . Đảng và nhà nước ta đã chú trọng đến phát triển kinh tế đối ngoại trong đó có kinh doanh ngoại thương. Là một lĩnh vực quan trọng , ngoại thương có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế và là cầu nối giữa các quốc gia , không những về kinh tế ...


Trọng tài kinh tế - Một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế

Trọng tài kinh tế - Một hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế


Quá trình đổi mới và hoà nhập của Việt Nam đã đạt được những thành công điều này đã làm cho đất nước có những chuyển biến đáng kể, nhất là sự chuyển biến của nền kinh tế. Sự chuyển biến này đã làm cho các quan hệ kinh tế trở nên sống động đa dạngvà phức tạp hơn - Bản chất của các quan hệ kinh tế hoạ ...


Trình tự đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn - Trình bày tình hình thành lập một công ty TNHH

Trình tự đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn - Trình bày tình hình thành lập một công ty TNHH


Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp trong đó: thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài khoản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn của mình cho n ...


Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đông Anh

Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng công thương Đông Anh


Nhân loại đã bước sang một thế kỷ mới, thế kỷ mà tri thức và tiến bộ khoa học, kỹ thuật được coi là nền tảng của sự phát triển kinh tế, xã hội, thế kỷ mà nền giáo dục phải đào tạo ra được những con người năng động, sáng tạo, có trí tuệ và giàu tính nhân văn, nền kinh tế phải là động lực thúc đẩy quá ...


Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Đối với bất cứ một chế độ xã hội nào, thuế luôn là công cụ để huy động nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi tiêu vào các mục tiêu kinh tế và chỉ tiê ...


Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng ở Công ty cơ khí Hà Nội

Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng ở Công ty cơ khí Hà Nội


Với đường lối và chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ , kinh tế nước ta đang trên đà phát triển về mọi mặt. Góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước thì một yếu tố vô cùng quan trọng phải nói đến đó là một hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc. Mà một hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc thì phải bao gồ ...


Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

Pháp luật về tiền lương và việc thực hiện ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí


Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội, lao động có năng suất chất lượng hiệu quả cao, là nhân tố quyết định sự phát triển của Đất nước. Do vậy, việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động đặc biệt là vấn đề tiền lương luôn luôn ...


Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và an toàn các khoản tín dụng có bảo đảm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng công thương Thanh Xuân

Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và an toàn các khoản tín dụng có bảo đảm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng công thương Thanh Xuân


Bảo đảm tiền vay là việc bảo về quyền lợi của người cho vay dưa trên cơ sở thế chấp cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người đi vay hoặc bảo lãnh của bên thư ba. Các ngân hàng và các định chế tài chính khác coi bảo đảm tiền vay là nguồn thu nợ thứ hai khi nguồn thu nợ thứ nhất (các lưu chuyển tiền tệ ...


Đề tài Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu tại trung tâm dịch vụ và xuất khẩu lao động SELAC

Đề tài Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu tại trung tâm dịch vụ và xuất khẩu lao động SELAC


Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các ngành các nghề khác như: công nghệ thông tin, dịch vụ, vật liệu mới thì xuất khẩu lao động là một trong những sự phát triển đang được nhà nước chú trọng và quan tâm. Xuất khẩu lao động là thể hiện sự di chuyển nguồn lao động trong phạm vi quốc tế. Đây chính ...


Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước. Thuế là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Đối với bất cứ một chế độ xã hội nào, thuế luôn là công cụ để huy động nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi tiêu vào các mục tiêu kinh tế và chỉ tiê ...


Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn

Một số phương hướng và phát triển dn vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn


Trong nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ của nước ta,doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội. DNV&N ở khu vực nông thôn là một trong những nhấn tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền ki ...


Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của s-Fone trong năm 2005 tại Hà Nội

Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của s-Fone trong năm 2005 tại Hà Nội


Để nhận định về thị trường mạng điện thoại di động của Việt Nam trong năm 2005, hầu hết các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam đều đưa ra một nhận xét chung :” Thị trường di động Việt Nam năm 2005: phát triển rất ấn tượng.” Theo con số điều t ...


Đề tài Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Chế tác đá Bretonstone và Terastone Việt Nam

Đề tài Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Chế tác đá Bretonstone và Terastone Việt Nam


Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập trên mọi lĩnh vực làm cho môi trường kinh doanh biến đổi không ngừng;áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đặt ra những thách thức to lớn cho doanh nghiệp trước bài toán tồn tại và phát triển. Mọi doanh nghiệp nước ta hoạt động trong cơ chế thị trường có sự quản lý củ ...


Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2015

Đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2015


Trong thời kỳ mở cửa, nền kinh tế hội nhập với bên ngoài, đặc biệt hơn là Việt Nam chính thức gia nhập WTO, đây là mốc đánh dấu những thay đổi, những ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là các doang nghiệp trẻ. Việc gia nhập WTO mang lại cho các doanh nghiệp nước ...