Luận án Ẩn dụ Phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc ngôn ngữ học tri nhận

<p> Vấn đề ẩn dụ đã đƣợc nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực theo những góc độ và những cách thức khác nhau. Trong lĩnh vực ngôn ngữ học, trong một thời gian dài, ẩn dụ chỉ đƣợc xem là một biện pháp tu từ hay một phƣơng thức phát triển thêm nghĩa mới. Phải đến năm 1980, với sự phát triển của ngôn ngữ học tri nhận, một lý thuyết ngôn ngữ học mới về ẩn dụ mới ra đời. Ẩn dụ theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận là một trong những hình thức tƣ duy ý niệm, phản ánh sự nhận thức và ý niệm hoá của con ngƣời về thế giới quanh mình qua các biểu thức ngôn ngữ. Với ý nghĩa này, ẩn dụ đƣợc xem là một trong những chìa khoá mở ra sự hiểu biết những cơ sở của tƣ duy và các quá trình nhận thức những biểu tƣợng tinh thần về thế giới. Qua quá trình nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy phƣơng thức ẩn dụ đƣợc sử dụng khá phổ biến trong nhiều ngôn ngữ. Việc nghiên cứu, đối chiếu các phƣơng thức ẩn dụ trong các ngôn ngữ khác nhau sẽ cho chúng ta thấy tri thức văn hoá thể hiện qua ngôn ngữ của mỗi dân tộc. Chính những tri thức văn hoá này đã làm thành hạt nhân của hiện tƣợng đƣợc gọi là “đặc trƣng tƣ duy dân tộc”, bộc lộ rõ nhất qua “bức tranh ngôn ngữ về thế giới”. Chúng tôi chọn đề tài Ẩn dụ Phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc ng n ng h c tri nhận để nghiên cứu, bởi theo chúng tôi biết, đây là một đề tài rất thú vị nhƣng chƣa có nhiều ngƣời quan tâm. Từ bao đời nay, lửa đã trở thành một biểu tƣợng văn hoá nhân loại với rất nhiều ý nghĩa. Khi đƣợc sử dụng trong ngôn ngữ, biểu tƣợng lửa đƣợc cấu tạo lại, tổ chức lại trong mối quan hệ với các nhân tố của quá trình giao tiếp đặc biệt nhƣ một hoạt động sáng tạo, tạo thành một phƣơng thức ẩn dụ độc đáo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY