Luận án Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam

<p> Để doanh nghiệp có thế phát triền bển vừng, các quyểt định và hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện luôn cân nhắc đến việc làm thế nào dê sử dụng tốt nhất các nguồn lực đồng thời đảp ứng nhìmg thách thức cùa môi trường kinh doanh. Đa dạng hoá là một trong những quyết định chiến lược quan trọng nhất mả doanh nghiệp có thể thực hiện. Nhiều nghiên cứu về đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh đả được thực hiện trong vòng ba thập kỳ qua, không chì trong lình vực tài chính doanh nghiệp mà còn từ góc độ quàn trị chiến lược. Kết quà nghiên cứu cho đến nay đà không đạt được sự đồng thuận về các ánh hưởng của đa dọng hóa đến hiệu quả kinh doanh cùa doanh nghiệp. Đa dạng hóa được xảc định như là một thảnh phần chinh cúa việc mỡ rộng phạm vi cùa các tập đoàn hiện đại trong thế kỳ XX. Giừa năm 1950 và 1980 được coi là kỳ nguyên đa dạng hóa, trong đó sự mờ rộng của các công ty vào thị trường sân phẩm khác nhau là một nguồn chính cùa sự tăng trưởng cùa còng ty trong tất cã các quốc gia công nghiệp tiên tiến (Grant, 2015, 404). Tuy nhiên, một so nước phát triển đà bắt đầu bị dư thừa nguồn cung sau nhừng năm 1980, đặc biệt là trong những năm gần dây. Những năm 1990 chứng kiến một sự chuyển tiếp từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, khi mà mỏi trường kinh doanh thay đỗi, các công ty phâi cạnh tranh mạnh hơn. tăng trướng và lợi nhuận giâm. Trong hoàn cành như vậy. nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã thay đồi chiến lược phát triển cùa minh từ việc mờ rộng đa dạng hóa hoạt động trớ lại chuyên ngành. Một mặt. họ thực hiện tái cấu trúc (tiến hành tái cơ cấu), chù yếu có nhiệm vụ tách các hoạt dộng không cốt lòi dế tiếp tục chuyên môn; mặt khác, họ tập trung vào việc tàng cường các hoạt động cốt lồi và cố găng để tăng lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) và giá trị công ty thòng qua việc tái cấu trúc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY