Luận án Ảnh hưởng của khí hậu đến tăng trưởng của Du sam, Bạch tùng và đỉnh tùng ở khu vực Đà lạt và Đức trọng, tỉnh Lâm Đồng

<p> Đề tài “Ảnh hƣởng của khí hậu đến tăng trƣởng của Du sam, Bạch tùng và Đỉnh tùng ở khu vực Đà Lạt và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng”. Thời gian nghiên cứu từ năm 2013 – 2016. Mục tiêu nghiên cứu là xác định mối quan hệ giữa tăng trƣởng bề rộng vòng năm của Du sam, Bạch tùng và Đỉnh tùng với biến động của những yếu tố khí hậu. Số liệu nghiên cứu bao gồm 25 cây mẫu; trong đó 9 cây Du sam, 9 cây Bạch tùng và 7 cây Đỉnh tùng. Chuỗi chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa của Du sam, Bạch tùng và Đỉnh tùng thu thập đƣợc tƣơng ứng là 192 năm, 201 năm và 127 năm. Chuỗi khí hậu đƣợc thu thập từ 1980 - 2014. Mối quan hệ giữa tăng trƣởng bề rộng vòng năm của ba loài cây gỗ này với những yếu tố khí hậu đã đƣợc phân tích dựa trên chuỗi chỉ số bề rộng vòng năm chuẩn hóa và khí hậu. Vai trò của các yếu tố khí hậu đối với tăng trƣởng bề rộng vòng năm của ba loài cây gỗ này đƣợc phân tích bằng hàm phản hồi tuyến tính đa biến từng bƣớc. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ba yếu tố khí hậu kiểm soát mạnh nhất đối với tăng trƣởng bề rộng vòng năm của Du sam là nhiệt độ không khí tháng 4, lƣợng mƣa tháng 5 và lƣợng nƣớc bốc hơi vào tháng 10. Sự nâng cao nhiệt độ không khí vào tháng 4 có ảnh hƣởng xấu đối với tăng trƣởng bề rộng vòng năm của Du sam. Trái lại, sự nâng cao lƣợng mƣa vào tháng 5 và lƣợng nƣớc bốc hơi nƣớc vào tháng 10 có ảnh hƣởng tốt đối với tăng trƣởng bề rộng vòng năm của Du sam. Ba yếu tố khí hậu kiểm soát mạnh nhất đối với tăng trƣởng bề rộng vòng năm của Bạch tùng là lƣợng mƣa vào tháng 11, số giờ nắng vào tháng 1 và 4 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY