Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thưc trong doanh nghiệp viễn thông ở Việt Nam

<p> Cách mạng công nghiệp 4.0 đà và đang nâng cao chất lượng và giá trị cuộc sống cùa xã hội loài người. Làn sóng công nghệ mới này điền ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng có tác động mạnh mẽ tới mọi mặt cùa đời sống kinh tế - xà hội, dần đến việc thay đỗi phương thức và lực lượng sàn xuất cùa xã hội. Trong bối cánh đó, tri thức là một yếu tố sán xuất quan trọng, là cơ sờ đê doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu. Tuy nhiên, các tài khoản trong báo cáo tài chính chi ghi những yếu tố sán xuất truyền thống như nhà xường, máy móc thiết bị mà không đề cập đến yếu tố tri thức. Trong khi đó, Wright và cộng sự (1994) cho răng nguồn nhân lực bao gồm kỷ năng, kinh nghiệm và tri thức cùa nhân viên có thể tạo thành lợi thế cạnh tranh cùa doanh nghiệp. Grant (1991) và Jafari và cộng sự (2008) cũng khăng định tri thức là “nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện chiến lược của tổ chức”. Tập trung vào tri thức có rất nhiều lợi ích, bao gồm giám thời gian trong quy trình làm việc, giâm chi phí, cài thiện dịch vụ khách hàng, thích ứng với sự thay đổi, tạo ra môi trường học tập, từ đó góp phần tăng năng suất và hiệu quá (Skyrme, 2000). Nhừng lợi ích này cho thấy tầm quan trọng cua tri thức trong việc đạt được lợi thế trong môi trường cạnh tranh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY