Luận án Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi của hệ thống trường đại học tư thục: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

<p> Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi của trường đại học tư thục: nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh”, với mục tiêu khám phá thang đo về các yếu tố tác động đến năng lực của ĐHTT tại Tp.HCM và thang đo năng lực cốt lõi của ĐHTT tại Tp.HCM. Bên cạnh đó, xác định mức độ tác động của các yếu tố này đến năng lực cốt lõi của ĐHTT tại Tp.HCM. Trên cơ sở đó, đề xuất hàm ý quản trị giúp các trường có những đối sách thiết thực để nâng cao năng lực của đơn vị mình. Đồng thời, đề xuất hàm ý đối với chính phủ về cải cách chính sách, thể chế và những hỗ trợ cần thiết, kịp thời để tạo điều kiện cho các ĐHTT tại Tp.HCM nâng cao năng lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Luận án này được nghiên cứu trên cơ sở khoảng trống lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng và cơ chế nâng cao năng lực cốt lõi của ĐHTT tại Tp.HCM trong bối cảnh hội nhập và đổi mới GDĐH mà tác giả nhận ra qua quá trình lược khảo tài liệu và xem xét quá trình phát triển lý thuyết về năng lực của tổ chức, năng lực của ĐHTT và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi của ĐHTT. Trên cơ sở đó, tác giả xây dựng mô hình lý thuyết cho nghiên cứu tổng quát. Nghiên cứu này được thực hiện tại các ĐHTT tại Tp.HCM, Việt Nam. Nghiên cứu này kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu định tính được thực hiện với thông qua kỹ thuật phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cốt lõi của ĐHTT tại Tp.HCM, xác định thang đo các khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Thang đo được đánh giá sơ bộ thông qua kỹ thuật kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả sau đánh giá sơ bộ là nền tảng chính thức cho việc thiết kế lại bảng câu hỏi, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu chính thức sau này.” Nghiên cứu định lượng được thực hiện sử dụng kỹ thuật khảo sát sử dụng bảng câu hỏi với quy mô mẫu là 465. Đối tượng tham gia khảo sát là các đội ngũ quản lý, giảng viên đang công tác tại các ĐHTT tại Tp.HCM. Hình thức khảo sát là gửi bảng câu hỏi giấy đến người tham gia khảo sát bằng cách phát trực tiếp hoặc gửi nhanh bằng dịch vụ giao nhận hàng hoặc đồng thời gửi bản mềm để thu thập theo nhóm trường ĐH. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 02 năm 2021. Mục tiêu củaxiii nghiên cứu định lượng là kiểm định lại mô hình lý thuyết đã được xây dựng và kiểm tra mối liên hệ giữa các nhân tố. Phương pháp phân tích được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu chính thức đó là phân tích nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.” Kết quả kiểm định thang đo đã xác định mức độ tin cậy và phù hợp của các thang đo. Tuy nhiên, đối với thang đo nguồn vốn, việc kiểm định độ tin cậy được thực hiện 2 lần do kết quả kiểm định lần đầu cho thấy NV2 không phù hợp (do NV2 có hệ số tương quan Biến - Tổng hiệu chỉnh nhỏ hơn 0,3). Như vậy, kết quả xác định 6 biến độc lập bao gồm “Cơ sở vật chất”; “Nguồn vốn”; “Đội ngũ quản lý, giảng viên”; “Đào tạo và nghiên cứu khoa học”; “Ứng dụng khoa học công nghệ”; “Chất lượng sinh viên và số lượng sinh viên”; và 1 biến phụ thuộc là “Nâng cao năng lực trường ĐHTT”. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY