Luận án Cơ cấu lại thị trường nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

<p> Thị trường nhà ở là một thành tố quan trọng của TTBĐS. Sự phát triển TTNƠ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Thị trường nhà ở phát triển đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy thị trường đất đai, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường vật liệu xây dựng Phát triển và theo đó nâng cao hiệu quả của đất đai cho phát triển kinh tế. Đặc biệt, ở nước ta hiện nay, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở chung cư và nhà ở xã hội đang rất lớn. Vì vậy, sự phát triển cân đối, đồng bộ của TTNƠ mà trước hết là TTNƠ chung cư, nhà ở xã hội có tác động rất lớn cả trực tiếp và gián tiếp đến TTBĐS nói riêng và đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói chung. Cơ cấu lại TTNƠ là một bộ phận quan trọng của cơ cấu lại TTBĐS ở nước ta hiện nay. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó khẳng định “cơ cấu lại, phát triển lành mạnh các loại thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất để huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực , cơ cấu lại TTBĐS, đất đai, tài nguyên đất đai, để tài nguyên được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả cao” [18, tr. 121]. Từ đó cho thấy, nghiên cứu để làm sáng tỏ về mặt lý luận vấn đề cơ cấu lại TTNƠ trong cơ cấu lại TTBĐS ở nước ta hiện nay là rất cấp thiết. Trên thực tế, những năm qua TPHN đã đề ra nhiều chủ trương và giải pháp cơ cấu lại TTNƠ, nhờ đó cơ cấu cung, cầu của TTNƠ ngày càng hợp lý, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của các chủ thể, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nhà ở cho từng loại hình đối tượng cả về vị trí địa lý và diện tích căn hộ, phân khúc nhà ở; cơ cấu giá cả phù hợp hơn với mức sống của người dân, từng bước tạo lập và phát triển TTNƠ đáp ứng sự phát triển KT-XH. Tuy nhiên, TTNƠ trên địa bàn TPHN đang còn nhiều bất cập về cơ cấu chủ thể nguồn cung, loại hình căn hộ, diện tích căn hộ và vị trí địa lý; cơ cấu cầu về nhà ở cả về phân khúc hàng hóa nhà ở, diện tích căn hộ cũng như cơ cấu về giá cả còn nhiều bất hợp lý, chưa tạo được sự ăn khớp giữa cung, cầu; tính thanh khoản của thị trường thấp, phân khúc thị trường nhà cao cấp dư cung lớn, trong khi đó sự thiếu hụt cung phân khúc nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội là khá lớn. Điều này đòi hỏi TPHN phải cơ cấu lại TTNƠ, nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, lợi ích các chủ thể tham gia thị trường được đảm bảo, cơ cấu thị trường cân đối, hợp lý để TTNƠ Thành phố phát triển nhanh và bền vững, góp phần thúc đẩy KT-XH của Thành phố đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Vì vậy, tác giả chọn “Cơ cấu lại thị trường nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ” làm Luận án Tiến sĩ kinh tế và đây là đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY