Luận án Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

Hồ Chí Minh là lãnh tụ, người anh hùng vĩ đại của dân tộc, được các thế hệ nhân dân Việt Nam tin yêu, trở thành ngọn cờ lan tỏa, cố kết khối đại đoàn kết dân tộc. Người khai sinh Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhận thức vị trí, tầm quan trọng của vấn đề trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình tổ chức, lãnh đạo cách mạng luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ vận dụng, bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong các tầng lớp nhân dân. Song, ở mặt khác, các thế lực chống đối Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam cũng luôn xác định khâu đột phá của chiến lược này là mặt trận tư tưởng chính trị, với mục tiêu số một là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng ta ngày càng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thì các thế lực trên và kéo theo đó là nhiều tổ chức, cá nhân cơ hội chính trị, thoái hóa, bất mãn ở trong, ngoài nước đưa ra nhiều luận điệu phê phán, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Hồ Chí Minh nhằm phủ định tư tưởng và “hạ bệ thần tượng” Hồ Chí Minh. V.I. Lênin từng chỉ rõ: Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Chúng ta không cường điệu tác động của những luận điệu chống Hồ Chí Minh. Bởi, tình cảm, sự tôn trọng, kính yêu Người đã trở thành nếp nghĩ, văn hóa của dân tộc; cán bộ, đảng viên (CBĐV) và đại bộ phận nhân dân ta từ trước đến nay có niềm tin tuyệt đối vào Người; có lượng kiến thức cơ bản để phân biệt thật - giả, đúng - sai những thông tin, đánh giá về Người. Nhưng, không vì thế mà chúng ta mất cảnh giác, coi thường sự tấn công và hậu quả của những luận điệu chống đối, xuyên tạc Hồ Chí Minh. Bởi, sự giả tạo, sai trái khi được lặp đi lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến phai nhạt, dao động, giảm sút niềm tin và xa hơn nữa là phản bác, phủ nhận, chống đối Người. Đảng ta trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng chỉ ra nguyên nhân và thực tế vấn đề này, xem đó là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận CBĐV và nó “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” [50]. Hơn nữa, trong điều kiện2 hiện nay, khi những hạn chế của công tác giáo dục lý luận chính trị; khuyết điểm, tiêu cực của một bộ phận CBĐV và một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được sáng rõ., đã càng tạo cái cớ, “mảnh đất” nuôi dưỡng những luận điệu xuyên tạc Người và đẩy thêm những khó khăn cho cách mạng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY