Luận án Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào dự án cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học

<p> Nghiệp vụ sƣ phạm (NVSP) là một phần trong năng lực nghề nghiệp của nhà giáo. Đặc trƣng cơ bản của NVSP là cung cấp tri thức bao quát nhiều lĩnh vực học vấn và rèn luyện các kĩ năng khác nhau của nghề dạy học. Mục tiêu cơ bản nhất của dạy học NVSP là rèn luyện các kĩ năng nghề nghiệp cho SV. Tuy nhiên hiện nay trong các trƣờng/khoa sƣ phạm dạy học NVSP vẫn đƣợc tiến hành theo nếp cũ, tức là dạy các môn học mang nội dung NVSP và sau đó là thực tập sƣ phạm cùng với nhiệm vụ rèn luyện NVSP thƣờng xuyên. Nội dung NVSP chƣa thể hiện đầy đủ và sâu sắc các kĩ năng nghề nghiệp đặc trƣng cho nghề dạy học. Các kĩ năng này là cốt lõi của năng lực sƣ phạm, nhƣng chƣa đƣợc tổ chức có hệ thống. Phƣơng pháp, biện pháp và kĩ thuật dạy học NVSP cũng chƣa có nhiều đổi mới. Dạy học theo kiểu truyền thống vẫn chiếm ƣu thế, tập trung vào tri thức. Các chiến lƣợc dạy học hiện đại nhƣ dạy học DVDA, dạy học dựa vào vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học dựa vào nghiên cứu trƣờng hợp chƣa đƣợc áp dụng trong dạy học NVSP. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY