Luận án Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

<p> Sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho đất nước Lào những đổi thay chưa từng có trong lịch sử. Đó không chỉ là nền độc lập dân tộc đã giành lại được một cách hoàn toàn và vẻ vang, mà còn là sự phục hưng phát triển đất nước một cách vững vàng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất được phát triển không ngừng, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế của nước Lào trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tính ưu việt của con đường xã hội chủ nghĩa được thể hiện một cách sâu sắc hơn ở xu hướng tất yếu của sự gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là các tầng lớp nhân dân lao động. Từ những năm đổi mới, Đảng và Nhà nước Lào ngày càng nhận thức rõ ràng hơn vai trò quan trọng của mối liên kết này đối với các giai đoạn tiếp nối của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đề ra những giải pháp căn cơ hơn, có ý nghĩa chiến lược hơn để đẩy mạnh xu hướng đó nhằm giành lấy những thành tựu to lớn hơn nữa cả về tăng trưởng kinh tế và cả về giải quyết vấn đề công bằng xã hội. Tuy vậy, vấn đề về tăng trưởng kinh tế gắn kết với thực hiện các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề công bằng xã hội là một vấn đề rất phức tạp, xét cả về mặt kinh tế và mặt xã hội. Nó cũng là vấn đề khá mới mẻ đối với công tác lí luận ở Lào. Nó được đặt ra với tất cả các quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển. Ở các quốc gia lựa chọn phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, vấn đề này là vấn đề có tính nguyên tắc, xuất phát từ bản chất của chủ nghĩa xã hội. Mọi mục đích kinh tế của chủ nghĩa xã hội đều là hạnh phúc của các giai cấp lao động, của nhân dân. Các chiến lược kinh tế đều bị chi phối bởi nguyên tắc này. Hơn nữa, trong đời sống kinh tế hiện đại, mọi quốc gia đều phải tìm ra con đường phát triển bền vững phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của đất nước mình. Những lý thuyết kinh tế nghiên cứu về phát triển bền vững gần như không thể loại bỏ vai trò của việc giải quyết công bằng xã hội ở những nước đó với cách thức khác nhau. Muốn phát triển thì trước hết phải có tăng trưởng kinh tế. đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng ngày nay ai cũng biết rằng nếu chỉ chú trọng một vấn đề duy nhất là tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá thì sẽ dẫn đến những hệ quả xã hội xấu không thể lường hết được, rồi ngay cả mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng không thể đạt được. Tăng trưởng kinh tế phải biết gắn kết chặt chẽ với việc giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, trong đó công bằng xã hội là thực chất của vấn đề. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY