Luận án Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

<p> Khu vực kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực kinh tế tư nhân, trải qua chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đã có những đóng góp quan trọng, góp phần tạo ra những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội vào các nền kinh tế. Vai trò của nền kinh tế tư nhân đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” (Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr. 25) và tiếp tục được khẳng định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW). Trong hiện tại và tương lai, khu vực kinh tế tư nhân nói chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây viết tắt là DNNVV) thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói riêng có vai trò và vị trí ngày càng quan trọng đối với việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân (ADB, 2012, tr. 12). Với vai trò chủ chốt trong phát triển kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường là nguồn đơn nhất, không kể phối hợp với các nguồn khác, tạo ra nhiều việc làm nhất, đặc biệt trong các nền kinh tế đang phát triển (FIEG, 2009, tr. 1). Doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ là loại hình doanh nghiệp rất thích hợp với giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế ở một quốc gia cụ thể mà còn lấp đầy những “kẽ hở” của thị trường, nơi mà các doanh nghiệp quy mô lớn không thể với tới được, và đồng thời “bôi trơn” nền kinh tế (Phạm Xuân Giang, 2011, tr. 16). Do vậy, các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và đề cao dân chủ đều chú trọng phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh những điểm mạnh, theo tổng kết của Nhóm các chuyên gia tài chính bao trùm (FIEG) tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Pittsburg năm 2009, khối DNNVV thường gặp những hạn chế nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD) và phát triển, chủ yếu là tiếp cận tài chính do “các quy mô của các DNNVV quá nhỏ để thu hút các ngân hàng thương mại hoặc các nhà đầu tư nhưng lại quá lớn để có thể hưởng lợi từ các sản phẩm tài chính vi mô” (FIEG, 2009, tr. 1). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY