Luận án Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty Cổ phần than do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện

<p> Trong những năm gần đây hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của kiểm toán độc lập (KTĐL) ngày càng phát triển và KTĐL đã khẳng định đƣợc vai trò, vị trí quan trọng của mình trong việc kiểm tra và đƣa ra ý kiến xác nhận về mức độ trung thực hợp lý của thông tin đƣợc kiểm toán từ đó giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra quyết định phù hợp. Bên cạnh đó, KTĐL còn đƣa ra ý kiến tƣ vấn nhằm giúp đơn vị đƣợc kiểm toán hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) của đơn vị. Xuất phát từ tầm quan trọng và vai trò của kiểm toán BCTC do KTĐL thực hiện trong nền kinh tế nên đã có rất nhiều nhà khoa học, các tổ chức kinh tế quan tâm nghiên cứu. Mặc dù vậy, lý luận về kiểm toán BCTC doanh nghiệp do KTĐL thực hiện hiện nay cũng còn nhiều quan điểm khác biệt cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện để làm cơ sở cho nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán. Ngoài ra, cần có lý luận về kiểm toán BCTC của các lĩnh vực cụ thể nhƣ: khai khoáng, bƣu điện, để ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chƣa có công trình nghiên cứu khoa học nào đề cập đến lý luận về kiểm toán BCTC các doanh nghiệp khai khoáng (DNKK) nên các vấn đề lý luận về kiểm toán BCTC doanh nghiệp (DN) nói chung và kiểm toán BCTC các DNKK nói riêng (trong đó có các DN khai thác, chế biến, kinh doanh than) do KTĐL thực hiện cũng cần đƣợc nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện. Về mặt thực tiễn, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng và sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty kiểm toán (CTKT), các CTKT độc lập ở Việt Nam đều đã từng bƣớc quan tâm đến việc cải tiến và hoàn thiện nội dung, quy trình, phƣơng pháp, kỹ thuật kiểm toán BCTC từ đó giúp nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của các CTKT. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc, các CTKT cần tiếp tục hoàn thiện kiểm toán BCTC DN nói chung và kiểm toán BCTC các DN hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù nói riêng nhƣ: khai khoáng, xây lắp, ngân hàng, bƣu điện, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của ngƣời sử dụng thông tin trong điều kiện nền kinh tế phát triển và hội nhập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY