Luận án Nghiên cưu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

<p> Việc thành lập và phát triển ngành kiểm toán độc lập giừ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường và đặc biệt cần thiết cho nhừng quốc gia đang phát triển trong bối cánh hội nhập quốc tế. Không thể phũ nhận rằng phí kiểm toán là một trong những nguồn lực quan trọng nhất đóng góp vào sự tồn tại và phát triển cùa các Công ty kiếm toán độc lập. Phí kiểm toán được xác định ở mức độ hợp lý giúp kiểm toán viên (KTV) và công ty kiềm toán thực hiện kiểm toán có chất lượng. Tuy nhiên, hiện nay công ty kiếm toán ờ Việt Nam có xu hướng cạnh tranh giá phí, từ đó tạo ra ánh hưởng tiêu cực đến chất lượng kiếm toán. Các vụ việc nổi cộm đối với các doanh nghiệp niêm yet (DNN Y) và một vài đơn vị kiểm toán thời gian qua được đăng tâi trên các phương tiện thông tin đại chúng, điển hình là các cuộc kiềm toán Dược Viển Đông, gồ Trường Thành, cho thấy cẩn phái có hành động lừ các ben liên quan để có nhừng can thiệp kịp thời, giúp thị trường kiếm toán phát triển bền vừng; thực sự là nơi trao gửi niềm tin của các đối tượng sử dụng trực tiếp và gián tiếp dịch vụ này. Thực tế cho thấy các cơ quan chức năng như Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán, Hội kiểm toán viên hành nghề đă nhiều năm quan tâm và thào luận nhưng vấn đề xác định giá phí kiểm toán và các nhân lố ánh hường vẫn còn chưa được giái quyết. Quàn trị công ty được coi là nhân tổ ành hường lớn đen nội dung, thời gian và giá phí kiểm toán. Điều này dã dược khẳng định ờ nhiều nghiên cứu trước đây (Lifschutz và cộng sự (2010); Wahab và cộng sự (2011); Wu (2012); Husnin và cộng sự (2013). Tuy nhiên, do tính phức tạp của quán trị công ty dần đến cách thức đánh giá cùa các công ly kiểm loán để xác định giá phí còn sơ lược và chưa thống nhất tại Việt Nam. Vì vậy việc kiếm định moi quan hệ giừa quản trị công ty và giá phí kiềm toán BCTC thông qua việc phân tích dử liệu cùa các doanh nghiệp niêm yet tại Việt Nam là rất cần thiết. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY