Luận án Nghiên cứu động lực làm việc của hướng dẫn viên du lịch: Trường hợp các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Động lực làm việc thuộc một trong các yếu tố tâm lý của ngƣời lao động, đây là một khái niệm đa chiều phản ánh sự khát khao tự nguyện của ngƣời lao động trong công việc để tăng cƣờng nỗ lực nhằm hƣớng tới việc đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức. Động lực làm việc có tác động tới các kết quả hành vi công việc và thúc đẩy hành vi tích cực nhƣ tăng cƣờng hiệu suất và tăng sự hài lòng trong công việc của nhân viên (Roos & Van Eeden, 2008). Động lực làm việc đồng thời giúp ngƣời lao động giảm các hành vi không mong muốn nhƣ ―ý định bỏ việc‖ (Võ Ngọc Tuyết, 2018), ―cảm giác kiệt sức‖, ―căng thẳng trong các mối quan hệ công việc‖ (Nguyễn Thảo Nguyên, 2020), Chính vì lẽ đó, động lực làm việc và làm nhƣ thế nào để tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản trị, lãnh đạo các cấp. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận tầm quan trọng của ngành công nghiệp du lịch. Với sự phổ biến của hƣớng dẫn viên du lịch trong hầu hết các lĩnh vực du lịch công nghiệp hóa (Adler, 1989), điểm đáng ngạc nhiên là nó lại nhận đƣợc rất ít sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu hàn lâm về du lịch. Có tƣơng đối ít bài viết chuyên sâu về hƣớng dẫn viên du lịch đặc biệt là về tâm lý nghề nghiệp của họ (McDonnell, 2001). Sự thiếu vắng hoạt động học thuật này đã tồn tại từ lâu, điều này có lẽ liên quan đến chính chủ thể - hƣớng dẫn viên - một chủ đề ít đƣợc chú ý trong nghiên cứu du lịch, khi tìm kiếm các tài liệu về hƣớng dẫn viên du lịch cho thấy rất ít thay đổi kể từ năm 1985. Cụ thể, cuốn sách ―Những cây cầu xuyên lục địa‖ của Pearce và các cộng sự (1998) đƣợc xuất bản gần đây mô tả và phân tích toàn diện tất cả các khía cạnh của ngành du lịch quốc tế nhƣng không dành một câu nào cho vai trò của hƣớng dẫn viên trong ngành du lịch thời kỳ công nghiệp hóa (Morrison, Pearce, & Rutledge, 1998). Trong khi, vai trò của hƣớng dẫn viên du lịch rất quan trọng có khả năng ảnh hƣởng đến mức độ hài lòng của du khách đối với trải nghiệm du lịch (Lopez, 1980).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY