Luận án Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Điển hình ngành chế biến tinh bột

<p> Tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay, Chính phủ đã có các chính sách thúc đẩy, triển khai vấn đề ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp, sản xuất sạch hơn. Trong đó phải kể đến một số hoạt động điển hình như: Đề ra chương trình sản xuất sạch hơn phục vụ quản lý môi trường doanh nghiệp (1989); Thành lập Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam (1998); Ký tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch (1999); Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về sản xuất sạch hơn (2002), Ban hành Quyết định 256/QĐ-CP về phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia (2003), Ban hành nghị quyết 41/CTTW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường quốc gia trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (2004). Để thúc đẩy SXSH, Chính phủ ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lƣợc sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”. Theo chiến lược này, mục tiêu Chính phủ đặt ra trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, 50% cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiêu liệu, vật liệu; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn; 90% các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Sau khi hợp phần CPI kết thúc, để tiếp tục mục tiêu thực hiện SXSH đã đặt ra của chiến lược SXSH, Bộ Công thương đã duyệt Đề án thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 (quyết định số 4135/QĐ-BCT ngày 21/6/2013 của Bộ trưởng BCT). Quyết định này đã duyệt 4 đề án nhằm đẩy mạnh thực hiện SXSH trong công nghiệp tại Việt Nam: Đề án số 1 - Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đề án số 2 - Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đề án số 3 - Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Đề án số 4 - Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Trong đó tại mục III nội dung đề án 2 nêu rõ sự cần thiết phải: “Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu về sản xuất sạch hơn, cơ sở dữ liệu hỗ trợ việc thực hiện sản xuất sạch hơn: . Cơ sở dữ liệu về các2 công nghệ tốt nhất - BAT và thực hành môi trường tốt nhất (BEP) .”; tại mục III nội dung đề án số 3: “- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn: Hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các ngành công nghiệp và các quy mô công nghiệp khác nhau; Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp sản xuất sạch hơn với các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý khác tại doanh nghiệp; Hƣớng dẫn kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn; Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn; Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn; Và các hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn có liên quan khác. Phổ biến các hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn tới các đối tƣợng có liên quan; </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY